Fagpolitikk

Fagpolitikk


FFF er representert i Kunstnernettverket og samarbeider også tett med de andre visuelle kunstnerorganisasjonene. I tillegg har FFF i flere år vært pådriver for at det skal etableres en innkjøpsordning for fotobøker i Norge:


Hvorfor innkjøpsordning for fotobøker?

Fotografiet er i dag et av våre mest brukte visuelle uttrykksformer, og fotoboka representerer et mangfold av ulike visuelle utrykk og formater. Den er en viktig kanal for formidling og dokumentasjon av et sentralt utrykk i dagens samfunn. Fotoboka har et unikt formidlingspotensiale når det gjelder å nå bredt ut innenfor dagens visuelle kultur.

Vi lever i en tid sterkt preget av billedbruk, og særlig de unge bruker fotografi daglig som kommunikasjonsmiddel. FFF mener at ved å øke og forenkle barn og unges tilgang til en mer variert visuell kultur, nyanseres forståelsen av fotografiet som språk. Behovet for å etablere innkjøpsordning for fotobøker snarest er presserende, for å unngå at vi seiler akterut i forhold til det visuelle språket.

Satsningsområde for visuell kunst og kultur
"Etablering av en innkjøpsordning for fotobøker som distribuerer fotobøker til bibliotekene, vil øke synligheten av norske fotobøker, styrke produksjon og kvalitet, skape økt oppmerksomhet om fotografiet so uttrykksmiddel og bidra til at fotobøker får et større nedslagsfelt. Økt bevissthet om fotografi og billedbruk kan bidra til blant annet å styrke barn og ungdoms visuelle fortolkningsevne
."
- Meld. St. 23 (2011-2012), Melding til Stortinget: Visuell Kunst, 124

"Visuell kunst påpeker Kulturdepartementet at fotoboka har et unikt formidlingspotensial når det gjelder å nå ut til et større publikum […] Blant annet på denne bakgrunnen foreslår Kulturdepartementet i Visuell kunst å etablere en innkjøpsordning for fotobøker. […] I 2013 ble blant annet lagt inn vel 4 millioner kroner til arrangørstøtteordningen og innkjøpsordningen for fotobøker."

- NOU 2013:4, Kulturutredningen 2014, 179

FFFs forslag til innkjøpsordning innebærer

1. Innkjøp av fotobøker til folkebiblioteker (årlig, løpende)
FFF foreslår en innkjøpsordning med flere titler men i færre eksemplarer; 703 for å dekke alle folkebibliotekene. Fordi det vil være en selektiv ordning, vet ikke utgiver (kunstner) på forhånd om boken blir innkjøpt.

2. Innkjøp av eldre fotobøker (tre-årig innkjøpsplan)
FFF ser behovet for å sikre kulturarven før den forsvinner og tilgjengeliggjøre den for hele befolkningen.

3. En pott til søknad nyproduksjon av fotobøker hos Kulturrådet (årlig, løpende)
FFF ønsker en øremerket pott en tilskuddsordning til produksjon av fotobøker gjennom Kulturrådet, hvor kunstnere/utgivere søker med skisse-eksemplar (dummy). Dette skal stimulere til produksjon av nye bøker og gi fotokunstnere et virkemiddel for spredning av sin kunst.FRISTER

JANUAR 2018 +

Fritt Ord 05.01.2018