Nyheter

Felles innspill til statsbudsjett 2020


Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK), Forbundet Frie Fotografer (FFF) og Samisk Kunstnerforbund, Sámi Dáiddačehpiid Searvi (SDS) samarbeider for å bedre vilkårene for visuelle kunstnere i Norge. Vi ønsker med dette å komme med felles prioriteringer til statsbudsjettet for 2020.

Les innspillet i sin helhet her!

Vårt innspill til statsbudsjettet 2020 består oppsummert av:

1. REFORM FOR UTSTILLINGSØKONOMIEN
1.1 Utstillingshonorar
1.2 Utstillingsvederlag
1.3 Produksjonsmidler

2. PROSJEKTSTØTTE TIL ANDRE KUNSTARENAER
2.1 Prosjektstøtte visuell kunst, Norsk kulturfond
2.2 Regionale prosjektmidler visuell kunst, KiN
2.3 Prosjektstøtte i UD, OCA/Norwegian Crafts

3. KUNSTNERSTIPEND
3.1 Vekstnøkkel inn i forskriften og indeksregulering 2020
3.2 Nye stipendhjemler

4. PRIVATKOPIERINGSVEDERLAGET

5. SOSIALE RETTIGHETER, SKATT OG PENSJON

6. SAMHANDLING MELLOM REGIONAL OG NASJONAL KULTURPOLITIKK


siste