Nyheter

Fra styreleder - januar 2020

Kjære FFF-medlem, godt nytt år!

Kunst i Tall for 2018 ble publisert rett før nyttår, og statistikken for visuell kunst viser en oppgang på 8% for salgsinntekter fra visuell kunst. Totalt er inntektene for salg av visuell kunst 1.9 milliarder (dette omfatter salg av visuell kunst, inntekter for visning av visuell kunst og opphavsrettigheter). Til tross for disse gladnyhetene viste rapporten dessverre at det fortsatt er store kjønnsbaserte skjevheter i videresalg av kunst. Kunst laget av kvinner står kun for 9% av alt videresalg av kunst, mens kunst med mannlig opphavsperson står for mer enn 90%. Dette er begredelige tall, men en positiv nyhet er at videresalg av kunst med kvinnelig opphavsperson faktisk har steget med 5% fra 2017 til 2018, selv om det fortsatt er en stor jobb å gjøre for å få en kjønnsbalanse som bedre speiler dagens kunstfelt går det i hvert fall i riktig retning og det kan se ut som om en forandring er på vei.

Gratulerer til kunstnerne som er antatt til årets Vårutstilling som åpner den 5. mars! Samme uke markerer vi også kunstnerisk ytringsfrihet med arrangementet FRI KUNST 2020, i samarbeid med Kunstnernettverket og SafeMUSE. Her er link til et felles notat vi i Kunstnernettverket laget om kunstnerisk ytringsfrihet i 2019 - mer om info om dette kommer etterhvert.

FFF samarbeider også i år med NBK, NK og SDS om felles innspill til Statsbudsjett 2021, og vi starter dette arbeidet nå på nyåret. I tillegg fortsetter vi sammen med NBK og NK forhandlinger med KUD om Utstillingsvederlagsavtalen, men i påvente av Kunstnermeldingen (som skulle ha kommet i 2019) står forhandlingen foreløpig på vent. Inntil videre oppfordrer jeg alle som får tilbud om utstillingsplass på statlig støttede visningssteder til å passe på at visningsstedene benytter seg av UV-avtalen og betaler ut rett vederlag. Link til informasjon om Utstillingsvederlag.

God januar videre!

Med vennlig hilsen,

Thale Fastvold
Styreleder / Chair

siste