Nyheter

Fra styreleder - februar 2021

Kjære FFF-medlem,

I går kom en god nyhet fra Kulturdepartementet, 165 millioner skal via stimuleringsordningen for kultur fordeles gjennom eksisterende virkemiddelapparat og av dette beløpet går en stor del til visuell kunst. Vi er spesielt glade for at kulturministeren ser ut til å høre på innspill fra kunstnerorganisasjonene og bevilger ekstraordinær støtte også i 2021 til innkjøp av samtidskunst ved 15 museer og gjennom KORO, samt ekstra midler til utstillingshonorar og regionale prosjektmidler.

De 165 millioner kronene til eksisterende virkemiddelapparat fordeles slik:

50 mill. kr til Norsk kulturråd, fordelt på 30 mill. kroner til Norsk kulturfond,10 mill. kroner til Fond for lyd og bilde og 10 mill. kroner til næringsutviklingsordningen
10 mill. kroner til KORO
15 mill. kroner til innkjøp av kunst ved 15 museer
3 mill. kroner til utstillingshonorar
5 mill. kroner til formidling av kunst i regionene, Regionale prosjektmidler, forvaltet av Kunstsentrene i Norge
40 mill. kroner bevilges til NFI og fordeles på ordninger i Norsk filmfond, herunder midler som skal bidra til at flere norske prosjekter kan gjennomføre innspilling i Norge
2 mill. kroner bevilges til ISFI og øremerkes stimuleringstilskudd til samiske spillefilmer
Inntil 40 mill. kroner til rettighetshaverorganisasjoner (TONO og Gramo)

Takk til alle som svarte på medlemsundersøkelsen vår i desember/januar, jeg vet det har vært litt mange spørreundersøkelser det siste året og at det kan virke unødvendig og overveldende å svare på dem, men statistikken vi henter ut av disse undersøkelsene er til stor hjelp når vi skal forhandle politisk på vegne av dere! Vi kommer tilbake med resultater fra undersøkelsen.

Innspill og høringssvar

FFF deltok på Kulturrådet, NFI og KUDs innspillmøte forrige uke og leverte et skriftlig innspill til strategi for gjenåpning av kulturbransjen, som kan leses her.

Vi har også levert Høringssvar til kvotefordeling av SKS, der vi mener flere stipendhjemler bør gå til visuelle kunstnere, samt høringssvar til Kulturetaten ang. Oslo kommunes kunstordning, der vi blant annet sterkt oppfordrer kommunen til å beholde en fast prosentsats avsatt til kunst i offentlige rom.

FFF jobber nå samarbeid med NBK, NK og SDS med samlet innspill til Statsbudsjett 2022.

Vennlig hilsen
Thale Fastvold
Styreleder / Chair

siste