Nyheter

Fra styreleder - mars 2021

Kjære FFF-medlem,

Gratulerer til de av dere som fikk stipend - Kulturrådet skriver at det var rekordmange søknader på årets stipender, det kom inn hele 11.262 søknader fra nesten 5000 søkere.

Selv om det for 2021 blir tildelt 309 midlertidige koronastipender i tillegg til de ordinære stipendene er tildelingsprosenten fortsatt altfor lav og FFF arbeider aktivt i samarbeid med de andre kunstnerorganisasjonene om å få flere faste stipendhjemler fra 2022.

FFF leverte innspill til "Internasjonal strategi for kultur" til KUD og UD, i samarbeid med Fotogalleriet, der vi mener at det bør opprettes en ordning for internasjonal prosjektstøtte og ber om at internasjonal reisestøtte styrkes slik at flere kan benytte seg av denne ordningen (når det en gang blir mulig å reise igjen!).

Hele innspillet kan leses her.

Vi har også akkurat sendt inn innspill til statsbudsjett 2022 til Kulturdepartementet, i samarbeide med NBK, NK og SDS. Der holder vi fokus på å få bedret kunstnernes utstillingsøkonomi, først og fremst ved å få på plass utstillingshonorar som en fast ordning for alle statlige støttede utstillingssteder. I Regjeringens stimuleringspakker våren 2021 bevilget de 3 millioner til utstillingshonorar til 12 nye visningssteder - vi anser det som et positivt tegn at det også sto i pressemeldingen at “ordningen er svært treffsikker og stimulerer både aktivitet og økonomi i det visuelle kunstfeltet “ og håper 2022 er året hvor utstillingshonorar endelig blir en fast ordning.

Kunstnermeldingen skulle etter planen lanseres nå, men er igjen utsatt, og selv om forhandlinger om UV-avtalen ble satt på vent til etter lanseringen av kunstnermeldingen mener vi at vi nå må få kommet gang med forhandlingene før sommeren, selv om kunstnermeldingen ikke er lansert.

Stipender er selvfølgelig også en av hovedsakene i budsjettinnspillet, vi vil at alle de midlertidige koronastipendene blir gjort om til faste stipendhjemler, og at det visuelle feltet samlet får like stor andel av disse som vi fikk av de midlertidige.

Hele innspillet kan leses her.

Jeg ønsker dere en god påske!

Vennlig hilsen
Thale Fastvold
Styreleder / Chair

siste