Nyheter

Fra styreleder - juli 2020

Kjære FFF-medlem,

Aller først, tusen takk for tilliten! Dette har vært en hektisk vår, med større fagpolitisk aktivitet enn vanlig grunnet covid-19, det har vært gode og nære samarbeid med hele Kunstnernettverket (og med de andre visuelle organisasjonene spesielt) og jeg er glad for at jeg får fortsette arbeidet som FFFs styreleder de to neste årene. Koronakrisen har satt på spissen hvor viktig det er å få på plass sosiale ordninger som også favner kunstnere, og der er det fortsatt mye jobb igjen. Regjeringens tiltak har vært mangelfulle og truffet dårlig for kunstnere, og det viser igjen hvor prekær situasjonen er for de av oss som faller mellom sosiale ordninger tilpasset fast ansatte og selvstendig næringsdrivende med store bedrifter. Grunnet varierende inntekt over flere år, lav inntekt eller forskjellige inntektskombinasjoner - som jo ofte er en del av kunstneres arbeidshverdag - faller mange mellom to stoler og de brede krisetiltakene har dermed vært til liten hjelp.

70 millioner i ekstraordinære koronakrise-stipender til kunstnere i 2020

FFF har i samarbeid med Kunstnernettverket arbeidet politisk for å få på plass tiltak som skal treffe kunstnere i koronakrisen. Et av våre hovedpunkter var å få på plass flere arbeidsstipender, og vi er takknemlige for at kulturministeren og departementet har hørt på feltet på det punktet, og det nå i juni er bevilget 70 millioner til ekstraordinære stipender i 2020. Søknadsfrist på denne ordningen er allerede i begynnelsen august, stipendene lyses ut via Statens kunstnerstipend/Kulturrådet i juli så jeg oppfordrer dere til å holde dere oppdatert på Kulturrådets hjemmesider. Søknadene blir behandlet av SKS stipendkomité og de skal etter planen utbetales i løpet av året.

Utsatt kunstnermelding

Vi har fått vite fra regjeringen at Kunstnermeldingen nå er utsatt som følge av koronakrisen og konsekvensene den har for kunstfeltet. Kulturministeren har sagt at han håper den kommer i løpet av året, men vi har ikke fått en ny dato for lanseringen.

Medlemsundersøkelsen

Tusen takk til alle som svarte på vår medlemsundersøkelse! Vi har overlevert en rapport til Kulturdepartementet, og sammen med de andre organisasjonene på det visuelle feltet viser alle våre undersøkelser store økonomiske tap hos våre yrkesgrupper - at dere var med å gi oss en oversikt over estimerte konsekvenser for kunstnere etter regjeringens koronatiltak for smittebegrensning ga oss verdifullt tallgrunnlag, dette er til stor hjelp for å få gjennomslag for eksempelvis den ekstraordinære koronastipendordningen. Rapport fra undersøkelsen vår kan leses her.

Kulturrådets undersøkelse, gjennomført av Menon Economics, er også nå utarbeidet til en rapport. Den viser også store inntektsfall i kultursektoren som følge av koronakrisen. Jeg ønsker dere en god sommer!

Vennlig hilsen,
Thale Fastvold
Styreleder / Chair

siste