Nyheter

Fra styreleder - oktober 2020

Kjære FFF-medlem,

Denne uken legges statsbudsjettet 2021 frem, og det blir mer spennende enn noen gang om regjeringen har hørt på innspill fra oss i kunstnerorganisasjonene og lagt opp til en større satsning på kunstnerøkonomi i 2021. Neste år vil fortsatt være preget av COVID-19 og kunstnere - som jo allerede har ustabile inntekter - er spesielt utsatte i økonomiske nedgangstider. Det første halvåret av 2020 viser nedgang i omsetning av billedkunst med 22% (tallmateriale fra BKH), og vi kan regne med at når det kommer tall på eksport av norsk samtidskunst vil disse tallene også vise nedgang - det internasjonale kunstmarkedet er sterkt preget av COVID-19.

FFF, NBK og NK hadde et møte med Gunhild Berge Stang (statssekretær for kulturministeren) hvor vi gikk grundig gjennom våre prioriteringer; flere stipendhjemler, utstillingsøkonomi (reforhandling av utstillingsavtalen samt utstillingshonorar som standard hos alle statlig støttede visningssteder) og sosiale ordninger som tar hensyn til kunstnernes lappeteppeøkonomi (med mange forskjellige inntektskilder og varierende inntekt).

I Kunstnernettverket sendte vi samlet inn et innspill til Arbeids- og sosialdepartementet, da de foreslo å avvikle ordningen med koronastøtte til selvstendig næringsdrivende og frilansere til tross for at bare 1,2 av rammen på 3,6 mrd. kr er brukt. Avviklingen av denne ordningen ville rammet mange i kultursektoren hvor restriksjoner fortsatt er like strenge, eller strengere, enn de var i mars. Les hele innspillet her. Dette har ført frem, koronastøtte til selvstendig næringsdrivende og frilansere er nå forlenget ut året, men er redusert til 60 prosent dekning.

Ordningen med stimuleringsmidler til kulturlivet skal lanseres denne uken, og vi håper dette kan være en ordning som vil treffe også billedkunstdelen - i samarbeid med NBK og NK sendte vi forrige måned innspill hvor vi ønsker at 100 millioner av disse spiremidlene skal gå til innkjøp av samtidskunst (kanalisert gjennom museene og KORO. Les innspillet her.

Takk til alle som kom til Fotobokfestival Oslo, det var fantastisk hyggelig å se så mange av dere, og jeg er veldig glad for at FFF i dette helt spesielle året greide å gjennomføre fotobokfestivalen i september slik vi pleier - på en trygg måte med smittevern godt ivaretatt - tusen takk til alle deltagende kunstnere, kurator og til hele administrasjonen på FFF!

Vennlig hilsen,
Thale Fastvold
Styreleder / Chair

siste