Nyheter

Fra styreleder - februar 2020

Kjære FFF-medlem,

Neste uke åpner årets Vårutstilling, jeg gleder meg til å se den og håper også å se mange av dere på åpningen!

FFF har levert høringssvar til Kulturdepartementets høring for implementering av direktiv for kollektiv rettighetsforvaltning (CRM-direktivet) i Norge, dere finner informasjon om saken her. Kort fortalt støtter FFF, Kunstnernettverket og de andre kunstnerorganisasjonene på det visuelle feltet Kopinor og Norwacos høringssvar og vi håper departementet tar hensyn til våre innspill. Vi kommer med mer informasjon om dette etterhvert.

Mandag denne uken var en politiker fra Frp ute og kritiserte “bruk av skattebetalernes penger” til kunst hun ikke liker, og hun foreslo også at Kulturrådet kunne erstattes med en “folkejury”. Dette viser igjen hvor viktig det er å verne om kunstens ytringsfrihet og “armlengdes avstand”-prinsippet også i Norge - heldigvis er vår nye Kulturminister Abid Q. Raja enig i dette og svarte klart og tydelig i NRK:

– Hele poenget er at kunsten skal være fri. Det er ikke vi som skal hverken dømme eller bedømme kunst. Vi skal gi midler, så er det kunstfaglige råd som ligger til grunn for hvem som skal få støtte eller ikke, sier Raja til NRK.

Han mener som kunstner Nilseng at det dreier seg om ytringsfrihet. – Kunstens formål er å engasjere oss, berøre oss, provosere oss. Hvis vi går inn og dømmer kunsten så vil vi begrense ytringsfriheten.

NRK, mandag 24.02.20. Les saken her!

FFF deltar i neste ukes feiring av ytringsfrihet, FRI KUNST, et initiativ startet av FreeMuse som samler hele kunstfeltet:FRI KUNST - en feiring av kunstnerisk ytringsfrihet 2.- 8. mars 2020

FRI KUNST er et nettverk av kunstnere, kunst- og kulturinstitusjoner og -organisasjoner.

Vi står sammen for å bidra til at kunstnere og kunstinstitusjoner – i alle land – skal kunne skape og utøve sin kunst fritt, uten trusler og forfølgelse. Dette er en grunnleggende rettighet og forutsetning for et fritt og demokratisk samfunn.

Den kunstneriske friheten er stadig mer utsatt og truet i verden. Vi kan ikke akseptere at kunstnere og kunstinstitusjoner settes under press av politikere som er uenig i budskapet, virkemidlene eller formen på kunsten. Politiske myndigheter skal ikke overstyre uavhengige, kunstfaglige beslutninger.

Vårt mål er:

- å handle aktivt og solidarisk når kunstnere utsettes for sensur, forfølgelse og trakassering,

- å bidra til økt oppmerksomhet og bevissthet i samfunnet om å ivareta den kunstneriske ytringsfriheten,

- å bevare kunstens autonomi - gjennom forsvar av «armlengdes avstand»-prinsippet i kunst- og kulturforvaltningen.

Informasjon om aktiviteter knyttet til FRI KUNST 2020 finnes på www.frikunst.org - blant annet arrangerer Norsk Kulturforum Debatt: Kunst på armlengdes avstand? på Sentralen den 4. mars, og jeg anbefaler også siste nummer av Billedkunst som er dedikert til kunstnerisk ytringsfrihet.

FFF samarbeider med NBK, NK og SDS om vårt felles innspill til statsbudsjett 2021, som vi håper å få klart innen begynnelsen av april, og vi har nå fått vite at Kunstnermeldingen etter planen skal lanseres i slutten av mars, så mer om dette kommer i neste medlemsbrev.

Vennlig hilsen,
Thale Fastvold
Styreleder / Chair

siste