Nyheter

Fra styreleder - november 2022

FRA STYRELEDER

Statsbudsjettet 2023 - Kunstnerøkonomien styrkes ikke, men er spart for kutt. Da statsbudsjettet ble lagt frem i oktober var det skuffende at regjeringen ikke hadde lyttet til vårt felles innspill til statsbudsjettet fra det visuelle feltet og satset på utstillingsøkonomi i år heller. Med et stramt budsjett med mange varslede kutt og innstramminger er dette et kulturbudsjett med få gode nyheter for profesjonelle kunstnere, her står det meste på stedet hvil, og kulturministeren sa selv på pressekonferansen da hun la frem budsjettet at løftene fra Hurdalsplattformen ikke innfris med 2023-budsjettforslaget. De 100 nye stipendhjemlene fra 2022-budsjettet er heldigvis videreført, men i vårt innspill til budsjett ber vi om 140 nye hjemler i 2023. Les innspill til Statsbudsjett fra FFF, NBK, NK og SDS her.

I SVs alternative budsjett har SV lagt opp til 60 nye stipendhjemler, og de har laget en post med 20 mill. avsatt til en opptrappingsplan for utstillingshonorar, så vi får håpe at kunstnerøkonomi blir prioritert i budsjettforhandlingene.

Utstillingsvederlagsavtalen
Kulturminister Anette Trettebergstuen gikk i Klassekampen ut med en sak hvor hun nevner at det i Kunstnermeldingen vil komme nye ordninger for utstillingsøkonomi:

“– Kunstnere må stå med lua i hånda i altfor stor grad. Det er en arbeidstakergruppe i Norge som blir dårlig behandlet sammenliknet med veldig mange, sier kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap). Nå pågår arbeidet med regjeringens kunstnermelding for fullt, og innspillsrunden hadde frist for en knapp måned siden. Til Klassekampen røper Trettebergstuen at ett av forslagene departementet nå vurderer, er å erstatte utstillingsvederlagsordningen med krav i tilskuddsbrev.Det betyr at museer og gallerier forplikter seg til å følge fastsatte honorarsatser når de mottar penger over statsbudsjettet.

– Fordi en del institusjoner og andre aktører har skaltet og valtet med kunstnere opp gjennom tida, har staten gått inn og tatt det ansvaret som institusjoner som arbeidsgivere egentlig skulle ha tatt, for eksempel gjennom ordninger som utstillingsvederlag, sier Trettebergstuen.” I Klassekampen 27.10. Link til artikkel her.

Det er veldig bra at ministeren ønsker å bedre utstillingsøkonomien, men bekymringsverdig at Utstillingsvederlagsavtalen vurderes å fjernes, så i samarbeid med styreleder i NBK, Geir Egil Bergjord, og styreleder i NK, Runa Vethal Stølen, har jeg skrevet et debattinnlegg som er på trykk i Klassekampen om saken, hvor vi forklarer hva som er bra med den eksisterende avtalen og at vårt ønske er å forbedre den(og absolutt ikke fjerne den!) og i tillegg få på plass en fast utstillingshonorarordning for alle de statlig støttede visningsstedene.
Link til artikkel i Klassekampen her.
Link til nyhetsartikkel på FFF-webside med samme sak.

Vennlig hilsen,
Thale Fastvold Styreleder / Chair

siste