Nyheter

Generalforsamling 2020

INNKALLING TIL:
Forbundet Frie Fotografer Generalforsamling 2020
Stiftelsen Fotogalleriet Rådsmøte 2020
Årsmøte Norsk Fotografisk Fond 2020

TID: 20.-24. Mai 2020
STED: Digital avstemning. Link sendes ut til medlemmer på mail.

Grunnet restriksjoner og tiltak knyttet til Covid-19 har styrene i Forbundet Frie Fotografer, Fotogalleriet og Norsk Fotografisk Fond besluttet å gjennomføre generalforsamling digitalt i år.

På bakgrunn av en generell risikovurdering i tråd med retningslinjer og pålegg fra Folkehelseinstituttet vil vi dessverre ikke kunne gjennomføre et fysisk årsmøte innen utgangen av mai, i henhold til våre vedtekter.

Sakene som i det første omgang skal stemmes over er saker som kan behandles digitalt og disse sakene er viktig for styrene å få behandlet for å kunne fortsette arbeidet fremover.

Sakene som skal behandles:
FFFs årsberetning 2019, årsregnskap 2019 og budsjett 2020
NOFOFOs årsberetning 2019, årsregnskap 2019 og budsjett 2020
Fotogalleriets årsberetning 2019, årsregnskap 2019 og budsjett 2020
Innstillinger fra Valgkomiteen

Dersom du har motsigelser eller spørsmål vedrørende godkjenning av vedlagte årsrapporter eller innstillinger fra valgkomiteen ber vi deg ta kontakt med oss innen 12. mai på mail til dagligleder@fffotografer.no.

MERK MAILEN: Innspill GF 2020

Planlagte frister for gjennomføring av årets GF:

8. mai - Siste frist for å betale medlemskontingenten 2020 for å kunne avgi stemme ved GF

12. mai - Frist for innspill til årets sakspapirer

20. mai - Link til avstemming sendes ut

24. mai - Avstemning avsluttes

29. mai - Resultatet og referat sendes ut på mail til alle medlemmer

SAKSPAPIRER

FFF Årsrapport 2019
Norsk Fotografisk Fond Årsrapport 2019
Fotogalleriet Årsrapport 2019
På valg 2020


VEL MØTT!

siste