Nyheter

Uttalelse fra stipendkomiteen for fotografer

I tillegg til tildelingslistene hos Kulturdirektoratet og Norske Billedkunstnere, gjør vi oppmerksom på at de nye stipendhjemlene fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) ligger på deres hjemmeside.

Tildelinger fra Statens kunstnerstipend (LINK)

Tildelinger fra BKH (LINK)

Uttalelse fra stipendkomiteen for fotografer

Som representanter for FFF i stipendkomiteen vil vi gjerne takke alle som søkte om kunstnerstipend. Det er en ære og et privilegium å bli invitert til å dissekere alt det harde arbeidet dere legger ned i kunstnerskapet deres, og måten det presenteres på oppfattes som både intimt og sårbart.

Man leser og hører alltid det samme; at det var så mange sterke søkere og så få stipendhjemler å dele ut i år. Det er fordi det er helt sant. Vi i stipendkomiteen forstår godt at dette ikke er noen trøst for dem som ikke fikk noe, og vi har alle vært i samme situasjon på et tidspunkt i karrieren. Når det er sagt, vil vi hjertelig gratulere alle som mottok stipender i 2024. Når det gjelder prosjektene vi ikke kunne støtte i år kan vi bare iherdig oppfordre om å søke igjen. Dere var der nesten, men til syvende og sist måtte det gjøres beinharde prioriteringer. Vi håper vi har flere stipendhjemler å dele ut neste gang, for det er sårt tiltrengt.

Det var ikke noe dominerende tematikk vi kunne identifisere i år, selv om et av de minste stedene i Norge, Svalbard, tydeligvis er det mest fotograferte! Vi har sett en stor variasjon av fotografiske praksiser som spenner fra svært konseptuelle til rent dokumentariske (noe som gjorde sammenligningen ganske interessant), men også flere flotte arbeider som peker mot spennende områder og retninger som fotografi og kamerabasert kunst potensielt kan utvikle seg i tiden framover. Det er interessant å påpeke at til tross for den raske utviklingen av bildeskapende teknologier (eksempelvis kunstig intelligens, datafotografi, utvidet og blandet virkelighet osv.) var det overraskende få søkere som teamatiserte disse trendene.

Utfordringene vi står overfor i samtiden tas opp med et enormt mangfold av metoder og tematikk, og humor er en særlig rystende måte å tolke den mørke tiden vi lever i på. Vi ble svært imponert over noen av prosjektbeskrivelsene og begrunnelsene i søknadsrunden på grunn av deres personlige karakter og litterære kvalitet. De framsto personlige og av litterær kvalitet. Fotobøker ble ilagt like stor vekt som utstillinger i vurderingen av kunstnerisk aktivitet.

Vi må understreke viktigheten av å følge Statens Kunstnerstipend sine retningslinjer for hva man kan inkludere i søknaden. Vi kan ikke se på mer enn sju verk, og hvis du legger til flere enn det, betyr det bare at vi ser på de sju første oppføringene i søknaden. Hvis du samler alle verkene i én PDF, blir det også mye enklere å danne seg et klart bilde av arbeidet ditt på den begrensede tiden vi har til rådighet. Dobbel- og trippelsjekk også at alle bilder og porteføljer er korrekt vedlagt, i optimal oppløsning og uten beskjæring. Sjekk at alle videolinker er gyldige og at passordbeskyttet innhold er gjort tilgjengelig med et gyldig passord.

Vi anbefaler også på det sterkeste at du søker både diversestipend og arbeidsstipend. Hvis du kun søker arbeidsstipend, kan du gå glipp av en viktig mulighet til å få stipend, om enn med et mindre beløp.

Det var svært få søknader til Diversesstipend for nyutdannede kunstnere, noe vi synes er forunderlig. Kanskje nyutdannede ikke vet at de kan søke stipendkomiteen for fotografer, og at dette må annonseres i større grad?

Til slutt kan vi si at vi ser frem til å ta fatt på denne svært utfordrende og givende oppgaven igjen senere i år med både begeistring og ærefrykt.

Jason Havneraas

Istvan Virag

Katinka Goldberg

siste