Om oss

Om oss

MEDLEMSORGANISASJON

Forbundet Frie Fotografer (FFF) ble opprettet i 1974 og er en landsdekkende medlemsorganisasjon for kamerabaserte kunstnere. På det visuelle kunstfeltet er FFF sidestilt med Norske Billedkunstnere, Norske Kunsthåndverkere og Samisk Kunstnerforbund og har forhandlingsrett med staten. FFF arbeider målrettet for våre medlemmer og jobber både fagpolitisk og formidlingsrettet.

FFF driver et atelierfelleskap, verksted og gjesteleilighet tilknyttet våre lokaler. Du finner oss i etasjen over Fotogalleriet i Møllergata 34.

FFFs vedtekter

FORMIDLING

FFF arrangerer den årlige Vårutstillingen (etablert 1976) og Fotobokfestival Oslo (etablert 2009), med mål om å formidle fotokunst til et bredt publikum. Som kunstnerorganisasjon har vi fokus på fotokunstnerisk fornyelse og kvalitet, men også på bevaring av fotografiet som viktig kulturbærer.

FFF bidrar gjerne med rådgivning i eksterne prosjekter og har tidligere samarbeidet med blant andre Deltasenteret (Bufdir) og Norsk Fosterhjemsforening.

FAGPOLITIKK

FFFs viktigste fanesak er å etablere en innkjøpsordning for fotobøker i Norge for å styrke barn og ungdoms visuelle fortolkningsevne, sikre produksjon og gi fotobøker et langt større nedslagsfelt enn i dag.

FFF samarbeider også tett med de andre visuelle kunstnerorganisasjonene og organisasjonene i Kunstnernettverket om felles saker.

STATENS KUNSTNERSTIPEND OG NOFOFO

FFF er sekretariat for Norsk Fotografisk Fond som har søknadsfrist to ganger i året. FFF innstiller til Statens kunstnerstipend for fotografenes kunstnergruppe.

Mer informasjon om Nofofo: www.nofofo.no
Mer informasjon om Statens kunstnerstipend: Kulturrådet, Statens kunstnerstipend
Bannerfoto: KOLO KLORO KROMIA, Solveig Lønseth, Vårutstillingen 2018.

Historiearkiv
Ansatte
Thale2

STYRELEDER
THALE FASTVOLD

[email protected]

Ane

PROSJEKTANSVARLIG
ANE SUND SJØVOLD

[email protected]

Ole

MEDLEMSKOORDINATOR
OLE ERIK LØVOLD

[email protected]

Kjersti

DAGLIG LEDER
KJERSTI SOLBERG MONSEN

[email protected]

Organisasjon

STYRET

STYRELEDER
THALE FASTVOLD

NESTLEDER
EVA LØVEID MØLSTER

STYREMEDLEM
CHRISTIAN TUNGE

STYREMEDLEM
JAVIER BARROS

VARAMEDLEM
EIRIN STØEN

STIPENDKOMITÉ 2019-2021

KOMITÉMEDLEM
MORTEN ANDERSEN

KOMITÉMEDLEM
JON BENJAMIN TALLERÅS

KOMITÉMEDLEM
ADRIANA ALVES

1. VARAMEDLEM
HEGE TAPIO

2. VARAMEDLEM
STIAN ÅDLANDSVIK

JURY VÅRUTSTILLINGEN 2021-2022

​JURYMEDLEM
HANNE HAMMER STIEN

JURYMEDLEM
MARIANNE BJØRNMYR

JURYMEDLEM
SHWAN DLER QARADAKI

VARAMEDLEM
BJØRN-HENRIK LYBECK

VALGKOMITÉ

KOMITÉLEDER
ARILD VÅGE BERGE

KOMITÉMEDLEM
SABINA JACOBSSON

KOMITÉMEDLEM
MEI SZETU

VARAMEDLEM
TONJE ALICE MADSEN