Om oss

Om oss

MEDLEMSORGANISASJON

Forbundet Frie Fotografer (FFF) ble opprettet i 1974, og er en landsdekkende medlemsorganisasjon for kamerabaserte kunstnere. På billedkunstfeltet er FFF sidestilt med Norske Billedkunstnere, Norske Kunsthåndverkere og Samisk Kunstnerforbund og har forhandlingsrett med staten. FFF arbeider målrettet for våre medlemmer og jobber både fagpolitisk og formidlingsrettet.

FFF driver et atelierfelleskap, verksted og gjesteleilighet tilknyttet lokalene våre. Du finner oss i etasjen over Fotogalleriet i Møllergata 34.

FORMIDLING

FFF arrangerer den årlige Vårutstillingen (etablert 1976) og Fotobokfestival Oslo (etablert 2009), med mål om å formidle fotokunst til et bredt publikum. Som kunstnerorganisasjon har vi fokus på fotokunstnerisk fornyelse og kvalitet, men også på bevaring av fotografiet som viktig kulturbærer.

FFF bidrar gjerne med rådgivning i eksterne prosjekter og har tidligere samarbeidet med blant andre Deltasenteret (Bufdir) og Norsk Fosterhjemsforening.

FAGPOLITIKK

FFFs viktigste fanesak er å etablere en innkjøpsordning for fotobøker i Norge for å styrke barn og ungdoms visuelle fortolkningsevne, sikre produksjon og gi fotobøker et langt større nedslagsfelt enn i dag.

FFF samarbeider også tett med de andre visuelle kustnerorganisasjonene og organisasjonene i Kunstnernettverket om felles saker.

STATENS KUNSTNERSTIPEND OG NOFOFO

FFF er sekretariat for Norsk Fotografisk Fond som har søknadsfrist to ganger i året. FFF innstiller til Statens Kunstnerstipend for fotografenes kunstnergruppe.

Mer informasjon om Nofofo: www.nofofo.no
Mer informasjon om Statens kunstnerstipend: Kulturrådet, statens kunstnerstipend
Bannerfoto: KOLO KLORO KROMIA, Solveig Lønseth, Vårutstillingen 2018.

Historiearkiv
Ansatte
Thale2

STYRELEDER
THALE FASTVOLD

[email protected]

Mari

FORBUNDSSEKRETÆR
MARI BJØRGE

[email protected]

Ane

PROSJEKTANSVARLIG
ANE SUND SJØVOLD

[email protected]

Ole

VERKSMESTER
OLE ERIK LØVOLD

[email protected]

Kjersti

DAGLIG LEDER
KJERSTI SOLBERG MONSEN

[email protected]

Organisasjon

STYRET

STYRELEDER
THALE FASTVOLD

NESTLEDER
EVA LØVEID MØLSTER

STYREMEDLEM
MARTIN BRAATHEN

STYREMEDLEM
CHRISTIAN TUNGE

VARAMEDLEM
BIRGITTE SIGMUNDSTAD

STIPENDKOMITÉ 2017-2019

KOMITÉMEDLEM
HEDEVIG ANKER

KOMITÉMEDLEM
STEIN RØNNING

KOMITÉMEDLEM
KAIA HUGIN

1. VARAMEDLEM
CRISPIN GURHOLT

2. VARAMEDLEM
JENNY RYDHAGEN

JURY VÅRUTSTILLINGEN 2019

​JURYLEDER
KOBIE NEL

JURYMEDLEM
SVERRE STRANDBERG

JURYMEDLEM
KJERSTI VETTERSTAD

VARAMEDLEM
GEIR MOSEID

VALGKOMITÉ

KOMITÉMEDLEM
JEREMY WELSH

KOMITÉMEDLEM
NINA TOFT

KOMITÉMEDLEM
HELGA MARIE NORDBY