Historikk

Historikk

1969
Bjørn Winsnes blir den første som får kunstnerstipend for fotografi.

1971
Kåre Kirijärvi blir første fotograf som vises på Høstutstillingen, men bildene står oppført under kategorien maleri i katalogen.

På denne tiden får ikke fotografene innpass i galleriene, og fotokunst er noe man kan se på kafeer. Dette fører til en kamp for å skape samme anerkjennelse for fotografiet som for maleri og andre kunstformer. Behovet for å fremme anseelsen for kunstnerisk fotografi var stor da FFF ble dannet.

1974
Forbundet Frie Fotografer (FFF) blir stiftet, og på kunstnerforbundets første konstituerende møte, 19. august deltar: Kåre Kirijärvi, Åge Fermann, Fritz Solvang, Robert Meyer, Arnt Sneve, Knut Evensen og Imre Hancz.

Navnet ”fri” skulle henspeile på det ikke-kommersielle fotografiet og i en av vedtektene kan vi lese: ”FFF skal fremme fri kunstnerisk fotografi som en personlig uttrykksform i Norge.” Fotografen Jamie Parslow blir forbundets første medlem.

1976
FFF arrangerer den første Fotografisk Vårutstilling på Oslo Kunstforening. Utstillingen viser verk fra totalt 72 fotografer, hvorav 5 er kvinner. Ifølge vedtektene skulle FFF arrangere en åpen utstilling av kunstnerisk fotografi, denne utstillingen skulle arrangeres i løpet av vårterminen.

I 1976 var etableringen av et fotografisk galleri på dagsorden, og en komité fikk i oppgave å utrede dette. FFFs ambisjon var å skape et galleri som var selvstendig med eget styre, men tilknyttet FFF organisatorisk.

1977
Fotogalleriet åpner i 1977, men det var først i 1979 at FFF ble med som medstifter.

Første generalforsamling. Frem til dette blir nye medlemmer innvotert på medlemsmøter, etter dette tar den valgte juryen over.

1979
FFF arrangerer utstillingen Fotografi her & nå på Henie Onstad Kunstsenter i anledning 5 års jubileet til forbundet. Utstillingen viser et tverrsnitt av medlemmenes produksjon.

FFF kuraterer også enutstilling til Høstutstillingen med verk fra 38 fotografer. Etter den markeringen har fotografi vært med hvert år under betegnelsen andre teknikker.

Norsk Fotografisk Fond (NoFoFo) blir etablert.

1982
Forbundet får sine første reelle lokaler, i Stenstrups gate, som de leier av Fotogalleriet.

1988
Fotografisk Vårutstilling
vises fra dette året i samarbeid med stiftelsen Fotogalleriet. Utstillingen går fortsatt på turné i landet. Etter hvert får juryen et større spillerom til å sette sammen en utstilling som viser et tema eller en tendens i tiden.

Fra dette året får FFF ansatt en egen daglig leder, den første blir Ingrid Bjerke. Inntil dette har vervet vært ulønnet og falt på den som var styreleder.

Det samme året stiftes foreningen Kvinnliga Fotografer i Norden (KFN), hvor Norge blir representert av Eva Klerck Gange, som senere også blir daglig leder i FFF. Foreningen startes som en motreaksjon til den mannsdominerte foto-verdenen.

1990
Robert Meyer blir med på å etablere Institutt for fotografi ved Statens høgskole for kunsthåndverk og design i Bergen (i dag Kunsthøgskolen i Bergen).

1995 Preus museum blir opprettet.

1999
FFF har 25 års jubileum, gir ut jubileumsbok og arrangerer Jubileumsutstilling. 5 separate utstillinger i kvadraturen, i tillegg kommer utstillingskatalog, bokutgivelser, foredragsserier m.m.

2009
Seminaret Flere sider Fotografi, om fotoboken, arrangeres i samarbeid med Fotogalleriet. Seminaret får en oppfølger i 2011. I 2014 blir dette til Fotobokfestival Oslo.

2010
BKH (Bildende kunstneres hjelpefond) prisen, på 100.000 NOK, blir for første gang delt ut til en av deltakerne på Vårutstillingen. Kunstprisens formål er å synliggjøre Vårutstillingens betydning for fotografiske verk. Prisen skal gå til en kunstner som deltar på Vårutstillingen med det verk som anses som mest betydningsfullt på årets utstilling.

2012
Samarbeid med Centrum för fotografi (CFF, Sverige) og Photographic Gallery Hippolyte / Union of Artist Photographers (Finland) tilbyr FFF residency-utveksling under overskriften Focus A-i-r. Målet er å styrke nettverket mellom kamerabaserte kunstnere i Norden. Samarbeidet blir midlertidig lagt på is i 2014.

2015
I desember blir FFF tildelt fast driftstøtte fra Kulturrådet på kr. 800.000,- fra og med 2016.

2016
Vårutsillingen
har 40 års jubileum og i forbindelse med jubileet ble det laget en større utstillingskatalog og en instagram-konto.

Oversikt over FFFs daglige ledere:

Ingrid Bjerke (permisjon: Per Berntsen, Wiebe Kunst)
Kåre Stang
Eva Klerck Gange
Arild Hartmann Eriksen
Bjørn Westad
Karianne Kampevold Larsen
Kjersti Solberg Monsen (permisjon: Petrine Lillevold Vinje, Siv Hofsvang)


FFF i dag

FFFs kampsaker var fra starten å bedre fotografenes utstillings- og stipendmuligheter, arbeide for å opprette et nasjonalt fotomuseum og bedre utdanningstilbudet for fotografer. Flere av disse målene er nådd i dag, gjennom FFFs involvering i Fotogalleriet, Norsk Fotografisk Fond som ble etablert i 1979, Institutt for Fotografi i Bergen som åpnet i 1990 og Preus museum, opprettet for fotografi i 1995. Dagens arbeid handler i stor grad om fagformidling av kunnskap om sosiale og økonomiske rettigheter, og kunstfaglige støtteordninger for billedkunstnere som arbeider med kamerabasert kunst. FFF arrangerer også i samarbeid med blant annet Fotogalleriet seminarer og faglige fora, og behandler statlige kunststipender hvert år.

FFF har overtatt andre etasje over Fotogalleriet i Møllergata og disponerer nå egne lokaler hvor medlemmer kan leie atelier i toårsperioder, og det opprettes et fellesverksted med skanne- og printemuligheter for våre medlemmer.

FFFs fagpolitiske arbeid viser seg å være nødvendig den dag i dag. Til en utstilling på Fotogalleriet i 2010 ble kuntneren forsinket i tollen med sine bilder. Selv om han viste frem sin utstillingskontrakt fra Fotogalleriet ble han stående en time på grensen hvor tre tollere hadde en diskusjon rundt hvorvidt arbeidene hans var kunst. Dette på tross av at tollvesenet sendte rundt følgende rundskriv i 2004 etter en annen fotograf fikk et lignende tollopphold: ”For at et fotografi skal anses som et kunstnerisk fotografi etter merverdiavgiftsregelverket må det være tatt av kunstneren, fremkalt av kunstneren eller under dennes oppsyn, signert og nummerert i et antall begrenset oppad til 30, uansett formater og underlag." Dette tolloppholdet viser at arbeidet rundt å få fotografi anerkjent som kunst har sin berettigelse fortsatt.

siste