Prosjekter

Søknadsinformasjon - Vårutstillingen

Søknadsfrist for Vårutstillingen 2021 har nå gått ut. Neste søknadsfrist er i oktober 2021.

Under finner du mer informasjon om Vårutstillingen og hvordan du kan søke. Vi anbefaler at du leser søkerveiledningen før du starter med søknaden.

OM VÅRUTSTILLINGEN
Vårutstillingen ble opprettet av kunstnere for andre kunstnere i 1976 da det ble vedtatt av FFFs generalforsamlingen at forbundet selv skulle arrangere en kunstnerjuryert utstilling. Som et motsvar til Statens Høstutstillingen, den offisielle Salongen for visning av samtidskunst i Norge, ble Vårutstillingen etablert for å sikre at det hvert år vises fotokunst som er relevant og representativ for dagens samtidskunstnere. Utstillingen er basert på åpen innsendelse og en grundig fagfellejurying.

Siden 2010 har Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) årlig tildelt Fotokunstprisen, Norges største pris for fotografiske verk i Norge, til en av de deltagende kunstnerne i Vårutstillingen.

HVEM KAN SØKE?
Utstillingen har åpen innsendelse. Alle kunstnere kan søke. Juryen ønsker gjerne et så bredt utvalg av søknader som mulig og oppfordrer alle kunstnere til å søke, men verket det søkes med må kunne relateres til fotokunstfeltet og/eller være kamerabasert. Alle uttrykk, teknikker og materialer er velkomne. Verket/verkene det søkes med må kunne ferdigstilles før desember 2020.
Det stilles ikke krav om FFF-medlemskap for å søke utstillingsplass på Vårutstillingen.

HVORDAN SØKE?
Les søkerveiledningen HER. Gå til søknadsportal HER.

JURY FOR VÅRUTSTILLINGEN 2020
Juryen er valgt av medlemmene i Forbundet Frie Fotografer på generalforsamling.

Juryen for 2021 består av:
Hanne Hammer Stien
Shwan Dler Qaradaki
Marianne Bjørnmyr
Bjørn-Henrik Lybeck (varamedlem)

BKHS FOTOKUNSTPRISEN
Siden 2010 har Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) årlig tildelt Fotokunstprisen på kr. 150.000,-, Norges største pris for fotografiske verk i Norge, til en av de deltagende kunstnerne i Vårutstillingen. Prisen juryeres av en separat jury bestående av juryleder for Vårutstillingen, kunstner-representant fra FFF og representant fra Kritikerlaget. Prisen tilfaller den kunstneren med det verket som ansees som mest betydningsfullt for årets utstilling.

ØKONOMISKE VILKÅR
FFF utbetaler utstillingsvederlag i henhold til statlige satser, samt et utstillingshonorar. FFF dekker ikke kunstnerens produksjonskostnader (inkluderer kostnader knyttet til midlertidige/installasjonsbaserte verker), men bistår med returfrakt av verker. Vederlag og honorar utbetales etter endt utstillingsperiode.

SPØRSMÅL?
Om dere har spørsmål knyttet til Vårutstillingen eller søknadsprosessen, ta kontakt med: ane@fffotografer.no.

SØK VÅRUTSTILLINGENThumbnail og banner:
Fra Vårutstillingen 2020
Giulia Mangione, Close Encounters, installasjonsverk, variable dimensjoner, 2020.
Foto: István Virág

siste