Prosjekter

Fotobokfestival Oslo 2019

12. - 22. SEPTEMBER


Offisiell åpning, torsdag 12. september, kl. 18:00

Velkommen til Fotobokfestival Oslo 2019, et ukes-langt arrangement med mål om å undersøke fotoboken som kunstnerisk uttrykk og fenomen gjennom utstillinger, seminarer, lanseringer og events.

Festivalen ble etablert av Forbundet Frie Fotografer i 2009 og kan vise til et program med både anerkjente fotokunstnere og unge, nye aktører innenfor fotografi, fotoboksjangeren og forlagsvirksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Festivalen finner sted i Oslo i september hvert år, og er gratis og åpen for alle.

(Banner og thumbnail: Fotobokfestival Oslo 2019, Istvan Virag.)


HOVEDUTSTILLING: FIXED ON REALITY

RONA YEFMAN / AARON SCHUMAN / RAFAŁ MILACH


Fixed on Reality
årets hovedutstilling og har som hensikt å belyse nåtidens generasjon av fotokunstnere som har en klar politisk, kulturell og/eller personlig tilknytning til sine prosjekter. Dette speiler seg i møtet med fotobøkene til Rona Yefman, Aaron Schuman og Rafał Milach - som på hver sin unike måte presenterer sine kunstneriske prosjekter i årets utstillingsrom som består av tre containere på Arbeidersamfunnets plass i Oslo. Utstillingen er kuratert av kunstner Christina Leithe Hansen.

Å kunne endre synet på en allerede etablert virkelighet, viser at samfunnet og dens politikk ikke er fiksert, men kan endres og påvirkes. Det finnes derfor ingen gitte sannheter i den verden vi lever i. Årets fotokunstbøker er en refleksjon av denne tanken og viser at virkeligheten ikke er fiksert; den er samskapt (co-created).

Under festivalen vil det også holdes et to-delt seminar Fixed on Reality - History Shaped in the Present over to ettermiddager på Kulturhuset. Her vil fokuset være på fotobøker sett gjennom en bredere kontekst av den kritiske antydningen til det visuelle bildet. Seminaret er kuratert av Christina Leithe Hansen og Zofia Cielatkowska.

SEMINAR: FIXED ON REALITY - HISTORY SHAPED IN THE PRESENT

RONA YEFMAN / BETTINA CAMILLA H. VESTERGAARD / KATHARINA SIEVERDING / MARIA PASENAU / HEIDI BALE AMUNDSEN / BJØRN SCHIERMER ANDERSEN

Under festivalen vil det også holdes et to-delt seminar Fixed on Reality - History Shaped in the Present over to ettermiddager på Kulturhuset. Her vil fokuset være på fotobøker sett gjennom en bredere kontekst av den kritiske antydningen til det visuelle bildet. Seminaret er kuratert av Christina Leithe Hansen og Zofia Cielatkowska.


DEL I
MANDAG, 16. september,17:00-19:00
Boksen, Kulturhuset, Oslo

I første del av seminaret vil Rona Yefman og Bettina Camilla H. Vestergaard presentere deres nyeste utgivelser og snakke om deres kunstneriske praksis. Seminaret vil bli ledet av Zofia Cielatkowska.

17:00 RONA YEFMAN / Presentasjon / Artist talk / Q&A.Yefman vil snakke om hennes nyeste fotobok Let it bleed (2016).

18:00 BETTINA CAMILLA H. VESTERGAARD / Presentasjon / Artist talk / Q&A.
Vestergaards vil snakke om hennes fotobok Som jeg går gennem parken /As I Wander Through the Park (2016). Boken er en seriell montage av tekster og fotografier som til sammen gjenforteller den glemte historien om forfatter og debattør Elsa Gress og hennes sted Decenter. Decenter befant seg på Marienborg Gods på Møn og var et internasjonalt samlingssted og frirom for uprøvede menneskelige og kunstneriske kombinasjoner på 60-og 70-tallets Danmark.

DEL II

ONSDAG, 18. september,17:00-19:00
Boksen, Kulturhuset, Oslo

I den andre delen av seminaret vil vi starte med en presentasjon av kunstner Katharine Sieverding, etterfulgt av Maria Pasenau og en faglig debatt Beyond the Photographic Image mellom kurator og moderator Zofia Cielatkowska og gjester Heidi Bale Amundsen og Bjørn Schiermer Andersen. Seminaret vil bli ledet av Zofia Cielatkowska.

18:00 KATHARINA SIEVERDING / Presentasjon / THE PHOTOBOOK AS SOCIAL SCULPTURE.
Katharina Sieverding har jobbet med fotografi og film helt siden 1960-tallet. Hun er anerkjent for sine kolossale selvportrett og reproduksjoner fra en tid når fotografiet begynte å gjøre seg gjeldene i samfunnet.

18:30 MARIA PASENAU / Presentasjon.
Pasenau vil snakke om hennes første fotobok Whit Kind Regrets Pasenau (2018), som er en slags dagbok av fotografier som tar utgangspunkt i livet til henne og hennes venner i Oslo.

19:00 DEBATT / Beyond the Photographic Image m/ Heidi Bale Amundsen, Bjørn Schiermer Andersen.

Beyond the Photographic Image by Zofia Cielatkowska

“Something was disquieting about visual images. They appeared to show everything, and yet, like the physical body, remained annoyingly mute. The visual world was like the husk you removed to get at the conceptual and verbal worlds inside, but having done so you couldn't in good conscience throw it away.”
(David MacDougall, The Visual in Anthropology, 1997)

When photography appeared in the first half of the nineteenth century, together with other technological and social changes, it had an enormous impact on the way people communicated, experienced things, and perceived reality. However, critical reflection on photography appeared much later. The above-mentioned concern expressed by the American anthropologist connected with disquieting visual images returns nowadays in a different narrative marked by the redundancy of the visual material occurring at all possible levels of everyday experience (Hito Steyerl). Very often images in the media and social networks are shocking, provoking, attracting attention, yet they remain silent; they lack sources and context, thus making them extremely vulnerable to various manipulations.

The photographic image has never been innocent, but it currently seems that, more than before, its harmful power can be used on a greater scale, either purposefully or unconsciously. The way the content is created and shared, even if it seems a part of freedom of speech, is in fact not free. We live in timesof platform imperialism; digital platforms have significantly influenced capital accumulation and digital culture (Dal Yong Jin). Of particular interest is how the digital influences democratic society:how it transforms the public sphere, or put differently, how the public sphere is shaped by debates surrounding crisis, conflict, migration, culture and our identity. Devices and platforms have remade the world and our understanding of ourselves within it (Nathan Jurgenson). Nor does posthumanism's reflection on agency and technology (Karen Barad, Donna Haraway, Bruno Latour) leave much space for optimism.

Understanding contemporary photography requires grasping a broader context of how the image is transferred through global media channels and used locally, and how it functions within rising inequalities, misinterpretations, or misuses. It also requires a reflection on the different responsibilities we have as participants in a democratic society with our different roles as artists, photographers, media journalists, media editors, politicians, scientists, and individuals who choose to share particular content on our social networks.

In such constructed reality, what is the place of photographers? Is their voice heard in the debates surrounding vital contemporary issues? And if almost everything is digital, what is the place of the photographic book? Is it an aesthetic object just for a small group of people? Or does it have the potential to be part of the discussion for a larger public? One of the earliest photography books, British Algae: Cyanotype Impressions (1843) by Anna Atkins, was not at that time considered a photobook. Perhaps, then, the photobook has changed over time and manifests a different form.

-

Heidi Bale Amundsen holds a PhD in art history from the University of Oslo. Her thesis relies on a network perspective and examines how readers perceive structural unity in photobooks. Heidi is currently the Chair of the Norwegian Critics' Association (Norsk Kritikerlag) and she is a writer for the art journal Kunstkritikk. As a researcher and art critic, her special areas of interest include contemporary art, photography and aesthetics.

Bjørn Schiermer Andersen is a professor at the University of Oslo (Department of Sociology and Human Geography), where he teaches Sociological Theory and Cultural Sociology. He is ardently fond of photography, visual culture and cultural theory. In the centreof his research interests are such questions as; What is creativity in the first place? How does contemporary Western culture differ from earlier times? How to approach phenomena such as authenticity, humour and irony in a sociological perspective

SATELLITTPROGRAM

Tilknyttet festivalen er et satellittprogram, der relevante aktører bidrar til programmet med egne utstillinger og arrangementer. I år er vi glade for å ha med oss Fotogalleriet, Fotografiens Hus, Tronsmo, Cyan Studio, Oslo Kunstforening og Kulturhuset som festivalsatellitter.

For mer informasjon om festivalprogram, satelittprogram, seminarer og events;
www.fotobokfestivaloslo.no

EVENTER & SATELLITTER


TORSDAG, 12. SEPTEMBER

Tronsmo: TRIPPEL BOKLANSERING, 16:30
Terje Abusdal: Hope Blinds Reason
Märta Thisner: Drunk in Love
Espen Tveit: Oh Mysen, my little town
Ledet av forlegger Gösta Flemming av Journal.

STAFETT II: LANSERING, 17:00
Atelier Felix, Kunstnernes Hus
Lansering av STAFETT II: Camilla Reyman (DK), Ingrid Eggen (NO), Mårten Lange (SE), Tomas Lagermand Lundme (DK), Hannah Modigh (SE), Nina Strand (NO), and André Tehrani (NO). Tre av kunstnerne vil være til stede.

FREDAG, 13. SEPTEMBER

Oslo Kunstforening: PERFORMANCE NIGHT: TANJA SCHLANDER, 18:00
Produsert i samarbeid med Rona Yefman og Ultima - Oslo Contemporary Music Festival. Arrangert som en del av Oslo Kulturnatt.

Fotografiens hus: Hvordan blir arkitektur fremstilt i fotografi? 18:00
Samtale mellom arkitekt og førsteamanuensis Halvor Wider Ellefsen og forfattere Hans Petter Blad, i forbindelse med Adrian Bugges utstilling 'Den nye byen'. Arrangert som en del av Oslo Kulturnatt.

SØNDAG, 15. SEPTEMBER

Oslo Kunstforening: Omvisning med kunstner Rona Yefman, 14:00

Oslo Kunstforening: RONA YEFMAN: 'THE STRONGEST GIRL IN THE WORLD'
Utstilling frem til 6. oktober
'The Strongest Girl in the World' is the first Scandinavian solo exhibition of artist Rona Yefman. She works in photography, video and performance exploring identity through a range of human encounters and experiences. The exhibition at OK juxtaposes work from two of Yefman's iconic series from the last decades. The exhibition presents two extensive bodies of work; "Let it Bleed" (1996-2010) with artist Gil Yefman and "Pippi L. - The Strongest Girl in the World!" (2006-2009) with sound artist Tanja Schlander. Both bodies of work have resulted from ongoing close dialogues and collaborations between the artists over many years. For more information, visit Oslo Kunstforening.

TORSDAG, 19. SEPTEMBER

Cyan studio: FOTOzine marathon, 17:00
Official start på Cyan Studio's fotozine marathon

Cyan studio: Åpning av fotobokcafé, 17:00-22:00

LØRDAG, 21. SEPTEMBER

Fotogalleriet. Debatt: Kunstnerisk frihet i den digitale tidsalder, 14:00-16:00, Vega Scene
I forbindelse med Maria Pasenaus utstilling 'Pasenau and the Devil'. I samarbeid med Vega Scene.

SUNDAY, 22. SEPTEMBER

Cyan studio: FINNISAGE - FOTOzine og fotobokcafé, 19:00-22:00
Sluttsalg av fotozine og juryeringsfest

Nye bøker og lanseringer av FFFs medlemmer, 17:00-19:00
Kulturhuset, Oslo

Som avslutning på Fotobokfestival Oslo 2019, har vi invitert FFF sine medlemmer til å presentere nye prosjekter og fotobøker. I år har vi gleden av å høre Karoline Hjorth, Damien Heinisch, Geir Egil Bergjord, Espen Tveit og Signe Marie Andersen.

ÅPNINGSTIDER


Hovedarena: Arbeidersamfunnets plass
Torsdag 12. September: fra 18:00
Fredag 13. September: 12:00-17:00, deretter OSLO KULTURNATT 18:00-22:00
Lørdag 14 September – Lørdag 21 September : 12.00 – 17.00
Søndag 22 September: 12.00 – 16.00

Satellitter:
Det er ulike åpningstider hos alle satellittene.
Se på satellittenes hjemmesider.

FOTOBOKFESTIVAL OSLO 2019 ER STØTTET AV


Norsk Kulturråd
Norsk Fotografisk Fond
Oslo Kommune
Norske Fagfotografers Fond
Fritt Ord

EN EKSTRA TAKK RETTES TIL:

Christina Leithe Hansen
All ekstrastaben på Fotobokfestival Oslo 2019
Alle kunstnerne
Zofia Cielatkowska
Atlas Spedisjon
Nilz & Otto Trykkeri
Propell PA
Jan Khür
Julia Hrncirova


Fotobokfestival Oslo produseres av Forbundet Frie Fotografer.

siste