Nyheter

Statsbudsjettet 2021 - 100 nye millioner til stipender

Statsbudsjettet 2021 - 100 nye millioner til stipender

Den beste nyheten i statsbudsjettet er at det foreslås å styrke statens kunstnerstipend med 100 nye millioner, til 309 midlertidlige stipendhjemler, for å stimulere produksjon og aktivitet i forbindelse med COVID-19-situasjonen. Det foreslås også 4 nye faste stipendhjemler. En annen god nyhet er at arbeidsstipendenes størrelse økes, fra 276 805 kroner til 283 210 kroner, noe som er i tråd med kunstnerorganisasjonenes langvarige arbeid for at arbeidsstipender skal følge en normal lønnsvekst. Dette viser at kulturminister Abid Q. Raja lytter til våre innspill og har forståelse for at det mest treffsikre hjelpemidlet for kunstnere under koronakrisen er stipender” sier styreleder i Forbundet Frie Fotografer, Thale Fastvold.

Tildelingsprosenten på stipender - med kun 10% av kvalifiserte søkere som mottar stipend - er alt for lav, så det ønskelige vil være at disse midlertidige stipendene gjøres om til faste stipendhjemler etter hvert” sier Fastvold.

De 309 midlertidige stipendene vil bli tildelt i den ordinære søknadsrunden som har søknadsfrist 16. oktober. Dette er som vanlig med forbehold om at forslaget til statsbudsjettet blir vedtatt.

Det vil altså ikke bli en egen utlysing fra Kulturrådet for disse stipendene, men de vil inngå den ordinære tildelingen for 2021.

Tildelingene som har søknadsfrist 16. oktober vil være klar i mars 2021.

Link til Kulturrådet om nye stipender:
https://www.kulturradet.no/sks/vis-artikkel/-/-viktig-satsing-pa-kunstnerstipender

Link til NRK om kulturbudsjettet:
https://www.nrk.no/kultur/2_5-milliarder-i-korona-hjelp-til-kulturlivet-1.15190311

siste