Nyheter

Lansering - Geir Egil Bergjord - Gilka QTLY #5

Geir Egil Bergjord lanserer Gilka QTLY #5 utendørs på Nytorget i Stavanger, i samarbeid med Studio 17. Lanseringen skjer torsdag 18. juni fra kl. 18:00-20:00.

Gilka QTLY er eit fotomagasin med referanse til kulørt vekepresse i format og papirkvalitet. Bladet er fritt for tekst og har utfallande fotografi på alle sider. Utgåve #5 er basert på bilde frå Baalbek, Libanon.

Gilka QTLY#5 har første salsdag i Narvesen 25. juni og er i sal til 17. september 2020. Utgåva er delfinansiert med støtte frå Kulturrådet, Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune. Trykka i Stavanger av Gunnarshaug trykkeri AS.

Benytt sjansen til å kjøpe magasinet før første salgsdag på Narvesen 25. juni. Husk obligatorisk 1-meters regel.

Alle er velkomne!

siste