Nyheter

Generalforsamling 2021


Kjære FFF-medlemmer,

Grunnet restriksjoner knyttet til koronaviruset (Covid-19) har styrene i Forbundet Frie Fotografer, Fotogalleriet og Norsk Fotografisk Fond besluttet å gjennomføre generalforsamling digitalt også i år.

På bakgrunn av en generell risikovurdering og i tråd med gjeldende retningslinjer vil vi dessverre ikke kunne gjennomføre et fysisk årsmøte innen utgangen av mai, i henhold til våre vedtekter.

Det betyr at sakene som det i første omgang skal stemmes over er saker som kan behandles digitalt, og saker som er viktig for styrene å få behandlet for å kunne fortsette arbeidet fremover.

Saker som skal behandles er:

1. FFFs årsberetning 2020, årsregnskap 2020 og budsjett 2021
2. NOFOFOs årsberetning 2020, årsregnskap 2020 og budsjett 2021
3. FGs årsberetning 2020, årsregnskap 2020 og budsjett 2021
4. Vedtektsendring om seniormedlemskap
5. Vedtektsendring FG - Oppdatering formålspragrafen
6. Innstillinger fra Valgkomiteen

Vi gjør oppmerksom på at årets datoer er noe forskjøvet grunnet fridagene i mai.

Dersom du, etter å ha lest sakspapirene, har motsigelser eller spørsmål vedrørende godkjenning av vedlagte årsberetninger, årsregnskap for 2020 og budsjett for 2021, eller innstillingene fra valgkomiteen ber vi deg ta kontakt med oss innen 10. mai.

Etter dette (18. mai) vil det så bli sendt ut en link til avstemning til alle de medlemmer som er registrert som betalende medlemmer for 2021.

Det vil dessverre ikke være mulig å levere fullmakt i 2021.

Nye frister for gjennomføring av årets GF:

7. mai - Siste frist for å betale medlemskontingenten
10. mai - Frist for innspill til årets sakspapirer
18. mai - Link til avstemming sendes ut
25. mai - Avstemning avsluttet!
31. mai - Resultatet + referat sendes ut på mail til alle medlemmer

Til slutt vil styrene i Forbundet Frie Fotografer, Fotogalleriet og Norsk Fotografisk Fond benytte anledningen til å takke de som nå trer ut av sine verv.

Dette gjelder:

Javier Barrios - Styremedlem i Forbundet Frie Fotografer
Christian Tunge - Styremedlem i Forbundet Frie Fotografer
Hanne Hammer Stien - Medlem av jury for Vårutstillingen
Arild Våge Berge - Leder av valgkomiteen 2021
Jon Benjamin Tallerås - Leder av Stipendkomiteen
Morten Andersen - Medlem av stipendkomiteen
Adriana Alves - Medlem av stipendkomiteen
Hege Tapio - 1. vara, stipendkomiteen
Stian Ådlandsvik - 2. vara, stipendkomiteen

Tusen takk til dere alle for jobben dere har gjort for FFF og lykke til videre!


siste