Nyheter

Fra styreleder - november 2019

Kjære FFF medlem,

Oslo kommune har innstilt Forbundet Frie Fotografer med 200.000 i sitt kulturbudsjett for 2020, dette er på lik linje med 2019, men vi hadde håpet på økte midler så vi var forrige uke på deputasjon på Rådhuset hos kulturkomiteen for å forsvare en satsning på økt støtte til kunstnerdrevne visningssteder, aktiviteter og festivaler - vi får krysse fingrene for at de hører på oss!

Vi venter nå spent på Kunstnermeldingen som skal komme før jul - kulturminister Trine Skei Grande har lagt opp til store forventninger om at 2020 skal bli den visuelle kunstens år, men utifra forslag til statsbudsjettet kunne en ikke se at det er noen stor satsning på kunstnerne (bortsett fra 37 nye stipendhjemler) og vi savnet spesielt en satsning på utstillingsøkonomien (utstillingsvederlag, utstillingshonorar og produksjonsstøtte).

Utstillingsvederlagsavtalen (UV)

Kunstnerorganisasjonene (FFF, Norske Billedkunstnere og Norske Kunsthåndverkere) er fortsatt i forhandlinger med Kulturdepartementet om UV-avtalen, men i påvente av Kunstnermeldingen har forhandlingene nå blitt satt på pause. Dermed stiller saken seg slik at vi fortsatt har den samme UV-avtalen som før, og jeg tenker det er fint å minne alle våre medlemmer på at UV-avtalen er en avtale vi har med staten som skal sikre vederlag til kunstnere som stiller ut ved statlig støttede visningssteder, men som dessverre ikke alltid blir fulgt opp av alle statlig støttede visningssteder, så husk på utstillingsvederlaget når dere blir tilbudt utstillingsplass.

For fotografisk kunst gjelder avtalen når verket er nummerert i et opplag på mindre enn seks eksemplarer, link til mer informasjon om avtalen her: https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/visuell-kunst/innsiktsartikler/Billedkunst-kunsthandverk-og-kunst-i-offentlig-rom/utstillingsvederlag--/id709552/

Forbundet Frie Fotografer deltok på Kulturrådets Årskonferanse 2019 i Trondheim i oktober - og takk for et hyggelig treff til dere som kom på vårt medlemsmøte i Trondheim den 21. oktober!

Fredagen før det hadde vi også et lite medlemsmøte i Bodø, vi setter stor pris på alle våre medlemmer rundt om i landet, og vi håper vi skal få til flere medlems-arrangementer på forskjellige steder også i 2020. Den 28. November inviterer vi til gløgg, pingpong og fotoprat med kollegaer her i Oslo - håper vi sees!


Vennlig hilsen,

Thale Fastvold
Styreleder, Forbundet Frie Fotografer
E-post: styreleder@fffotografer.no

siste