Prosjekter

Flere Sider Fotografi 2009/2010

Forbundet Frie Fotografer (FFF) inviterer til et tykt seminar og en tynn bokhandel på Fotogalleriet.

Ni temakvelder for å belyse fotoboken som fenomen og kunstnerisk virkemiddel. Hva er fotobøker av høy kunstnerisk kvalitet? Hvordan produseres de? Hvorfor er de så vanskelig å realisere? Hvorfor får de så lite oppmerksomhet? Og Hvorfor er arenaen så uoversiktlig? Vi har invitert markant, og relevant, ekspertise for å presentere og debattere. Seminaret er igangsatt og utviklet av Morten Andersen og Eivind Lentz for FFF.

PROGRAM

BOK I MAGEN, mandag 14.12, kl 18.30-21.30
En kveld viet til de mest sentrale problemstillingene man står ovenfor i forkant av en billedbok utgivelse. Finansiering, produksjon, distribusjon og oppmerksomhet. Vi vil også diskutere bokens verdi utover det kunstneriske i et mer langsiktig perspektiv.

Deltagere:
Hedevig Anker, styreleder i Norsk Fotografisk Fond om finansiering og hvordan søke støtte.
Bård Ek, fotograf, har i anledning seminaret prøvd "print on demands"-muligheter og begrensninger
Terje Thorsen fra Tronsmo Bokhandel, om marked og hva som selger Representant fra Valdres Trykkerier om trykkeprosessen
Bjørn Brekke, fotoboksamler om å samle på fotobøker
Dag Alveng, fotograf, om hvordan han lagde boken Asylum som har blitt norges mest verdifulle bok i denne kategorien.


PRESS FORLAG, tirsdag 15.12 kl 18.30-21.30
Press er et av de få norske forlag som viser en tydlig satsning på fotobøker av høy kvalitet.
Forlaget vil presentere Dan Young og Rune Johansen. To av norges mest markante fotografer som begge har flere utgivelser på Press bak seg. Redaktør Thor Arne Dyrerud og markeds- og salgssjef Thomas Mala vil fortelle om samarbeidet med fotografene, hvem som får publisere og fotobokens plass i markedet.
En representant fra trykkeriet Fälth & Hässler vil vise eksempler på trykkemuligheter.
Karianne Kampevold Sæther, fotograf, vil fortelle om Bjørka boken.


SÖTA BOK, onsdag 16.12 kl 18.30-21.30
Sverige har en lang og rik tradisjon for å publisere fotobøker. Dette har gitt våre svenske kollegaer et fortrinn på den internasjonale kunstscenen. Hva kan vi lære av dem?

Deltagere:
Gøsta Flemming, eier og grunnlegger av forlaget Journal som har publisert over 60 fotobøker, mange av bøkene er prisbelønte og blir regnet som noen av Scandinavias viktigste.
Greger Ulf Nilson, prisbelønt art director, grafisk designer og gallerist som jobber med de største fotografene og forlagene.
Lars Tunbjørk, internasjonalt anerkjent fotograf med en rekke bokutgivelser og priser bak seg.


GRAND DEMAND, torsdag 17.12 kl 18.30-21.30
Denne kvelden kommer noen av de største og viktigste aktørene på det internasjonale fotobokfeltet for å dele sine kunnskaper og erfaringer

Deltagere:
Martin Parr, ikke bare en av verdens mest markerte og innflytelsesrike fotografer, men også en av de største kjennere og samlere av fotobøker. Han har også skrevet The photobook; a history I+II.
Markus Schaden, grunnlegger av Schaden.com i Köln som blir regnet som den viktigste fotobok bokhandelen i Europa.
Joachim Schmid, tysk kunstner av verdensformat som de senere årene har spesialisert seg på publisering av print on demand bøker og utforskning av ny teknologi innen formidling og trykking av artists books.


BOKSHOP, lørdag 19.12 kl 1200-1600
Vi inviterer fotografer med bokutgivelser bak seg til å selge sine egne bøker. En unik mulighet til å møte kunstnerene og sikre seg signerte bøker/ unike julegaver. Tronsmo Bokhandel stiller også med et utvalg fotobøker.

Det vil bli fest på kvelden som runder av første del av seminaret.

*********************************

På dagtid torsdag og fredag vil kunstnere med dummy eller bokide ha muligheten til å vise frem sine prosjekter til våre utenlandske gjester. Del 2 av seminaret vil bli avholdt i januar hvor i løpet av 4 kvelder hele 12 fotografer vil presentere sine bokutgivelser og en kveld der små norske forlag presenteres. En egen referent vil dokumentere hele seminaret og gjøre innholdet tilgjengelig på FFF´s nettside, slik at kunskapen er almentilgjengelig for fremtidig bruk.

siste