Nyheter

Utstilling - Moll - Geir M Brungot

MOLL
23.01.2020 - 16.02.2020
KHÅK

I denne utstillingen møtes tre ulike kunstneres fokus og uttrykk i samme tema. Akslen, Sønderland og FFF-medlem Brungot søker å utvide tolkningsrommet i sine enkeltverk og skape en utstilling hvor kontraster og berøringspunkter gir spenning og dybde.

Hva skjer med Brungots urbane rom og landskap i møte med de konseptuelle og ofte politiske tekstilarbeidene til Akslen, eller monotypiene til Sønderland, som er av mer ekspressiv karakter?

Geir M. Brungot bor og arbeider i Sykkylven og Wien. Hans felt er fotografi i sort/hvitt og farge, alt analogt. Brungot undersøker følelsen av motsetninger mellom trygt og utrygt, åpent og lukket, fanget og fri, å være innenfor eller utenfor. Fotografiene handler i stor grad om å se gjennom flere lag, og om de barrierene man kanskje ikke kommer seg gjennom og om hvordan de oppleves. Bildene til denne utstillingen vil bestå av abstrakte utsnitt av stengsler, grid eller rammer.


siste