News

Covid-19 - information for artists


The Norwegian Association for Fine Art Photographers (FFF) is a nationwide member organization for camera-based artists, aimed at promoting independent photography as an artistic expression in Norway. The organization shall safeguard its members' professional, social, ideal and economic interests and be an active mediator of photography as an artistic expression.

This article is regularly updated with information that may be relevant to our members.


Rights for freelancers and the self-employed

• Self-employed and freelancers shall receive temporary income security equal to 80% of the average of the last three years with an upper limit of 6G (599 148 kroner). The compensation goes into effect from day 17 after loss of income. This proposition will be in effect immediately and payments will be made as soon as NAV are able to set up a technical solution for the arrangement

• Additionally, more people with low income may receive unemployment benefits. Usually you are required to have a registered income of above 150.000 NOK in the last 12 months, but now the limit is lowered temporarily to 75.000 NOK

• If you are on grant leave, you are now assured of full salary until day 20. The employers duty to pay salary for employees is reduced to two days. The state assumes responsibility of paying the employee for the remaining 18 days.


Links (in Norwegian, updated continuously)


Kulturrådet:

Informasjon til kulturlivet om koronasituasjonen

Koronasituasjonen - Informasjon til tilskuddsmottakere som er rammet

Kulturrådet etablerer egen ordning for kunst- og kulturprosjekter som tilpasses korona-pandemien

Viktig satsning på kunstnerstipender

Tildelinger Midlertidig stipendordning COVID-19

Kultursektoren kan tape 17 milliarder i 2021

Kulturdepartementet:

Sviktende inntekter i kulturlivet, idretten og frivillig sektor på grunn av koronavirus. Hvilke tiltak finnes og hvor kan du henvende deg?

Kulturdepartementet vil ikke kreve tilbake tilskudd

Utsatt frist for betaling av forskuddskatt

Stimuleringsordning for kulturlivet på plass

Regjeringen tilpasser ordningene for kultursektoren i lys av smittesituasjonen

103 millionar til filmbransjen, Norsk kulturfond og visuell kunst

165 millioner kroner til etablerte ordninger i kultursektoren


NRK:

2.5 milliarder i korona-hjelp til kulturlivet

NAV:

Midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister inntekt på grunn av koronautbruddet

Koronavirus – informasjon om selvstendig næringsdrivende og frilansere og økonomisk stønad

NOFOFO:

Informasjon om støtte fra NOFOFO til prosjekter som blir rammet av covid-19


Norske Billedkunstnere:


Hvordan fungerer NAV ytelsene for kunstnere med kombinasjonsinntekt?


Norske Kunsthåndverkere:


Hvilke Korona ordninger gjelder meg?

Koronapenger fra Raja


Kunstnerforsikringen:

Kunstnerforsikringens nyhetsbrev om korona


DKS:

Samtlige fylkeskommuner bekrefter at avlyste DKS-oppdrag honoreres i henhold til inngåtte avtaler

Direktekommuner utbetaler også honorarer for avlyste DKS–oppdrag i henhold til inngåtte avtaler


KORO:

Koronasituasjonen - informasjon til samarbeidspartnere

Ekstraordinær utlysning i forbindelse med koronakrisen


Norges Fotografersforbund:

Koronasituasjonen for fotografer


Nasjonalmuseet:

Nasjonalmuseet dobler innkjøpsbudsjettet i 2020


Kunstfond:

Reduserte tildelinger fra BKH 2020 som følge av Korona
latest