Nyheter

UTSTILLING: TORHILD AUKAN - DRIFT

Hva: DRIFT av Torhild Aukan
Hvor: Trondhjems Kunstforenings 1.etg
Når: 20.01. – 27.03.2022

Åpning 20.januar kl.19.00

Hos Trondheim Kunstforening viser Torhild Aukan billedseriene DRIFT og FORBINDELSER. Billedserien DRIFT er litografier med utgangspunkt i fotografier fra Barentshavet. Den andre serien, FORBINDELSER, er cyanotyper av trær på trefiner.

Om DRIFT

«Motsetninger interesserer meg, eller mer presist – det som er imellom dem. Prosessen og dynamikken mellom ytterpunkter. Lys og mørke. Fast og flytende. Micro og macro. Liv og død. Bølger og partikler ... Fenomenet drift er bevegelse i flere betydninger. Det kan være dynamikk som i sitt vesen er naturstyrt, for eksempel isdrift. Det kan også være styrt bevegelse som har kommet ut av kontroll, som ved havari. Vi har også driftskrefter i oss selv som vi til alle tider har forsøkt å kontrollere. Havdrift kan også ha to motsatte betydninger; naturgitt og upåvirkelig bevegelse av verdenshavene, eller når menneskene drifter havressurser til egen fordel og vinning. Så når du fordyper deg i driftsfenomener, kommer du raskt inn i motsetninger på mange nivåer, også bevegelser som på avgjørende måter angår hele kloden. Og vårt, menneskenes, samspill med alt.»

Om FORBINDELSER

Trefinèren impregneres med en lysfølsom kjemisk blanding, som så eksponeres for UV-lys fra sola. Til slutt fremkalles platene i vann. Prosessen gjentas flere ganger, og kunstneren, som tildekker og avdekker bildet for sola underveis, er mye i bevegelse. Aukan begynte å eksperimentere med denne teknikken på midten av 1990-tallet, og ble umiddelbart grepet av denne enkle og fascinerende prosessen. Teknikken blir som en forbindelse mellom natur og kunst, siden den er så grunnleggende enkel i sin utførelse. Sollyset som skinner gjennom og avtegner plantene i Aukans verk er like mye en konsekvens av naturlige prosesser som kunstnerisk inngripen. Forbindelsen mellom naturens tilsynelatende kaos og menneskestyrt teknikk, er som tematikken i Aukans utstilling, både motsetningsfylt og essensiell.Aukan har sin bakgrunn fra fem år ved intermedieavdelinga på Kunstakademiet i Trondheim, med spesiell fordypning i grafikk og fotografi. Hun debuterte på Unge Kunstneres Samfunn i 1991, og har siden vært aktiv på utstillingsfronten her hjemme, i Europa og i Asia. Hun er innkjøpt av Norsk kulturråd og er representert i en rekke større samlinger nasjonalt og internasjonalt, og har gjort flere utsmykninger. Hun har hatt flere oppdrag som konsulent for Kunst i offentlig rom, og har arrangert kurs i lysgrafiske teknikker og litografi. Aukans interesse for menneske og natur gjorde at hun ved siden av studier og det kunstneriske arbeidet i mange år var veileder i friluftsliv ved Norge idrettshøgskole (Oslo), med ansvar for snøhuleturer i fjellet, og kanoturer i marka.


siste