Nyheter

Utstilling: Signe Christine Urdal - FEM - Ustabile minner


FEM - USTABILE MINNER
02. - 19. september 2021
Skur 2

Signe Christine Urdal, fotografi

Yumiko Ashley, fotografi

Snøfrid Eiene, maleri

Evy Horpestad Tjåland, installasjon/ objekt

Anita Tjemsland, grafikk


Utstillingen FEM ustabile minner er en gruppeutstilling hvor kunstnerne alle har atelier i atelierhuset Tou i Stavanger. Tematikken er minner, og hvordan man kan påvirke hverandre og hvordan minneprosessen kan være en ustabil prosess, med foranderligheten som et utgangspunkt. Således er den kreative prosessen som ligger bak utstillingen, et slags kollektivt minnearbeid, med gjensidig påvirkning og dialog. Femtallet står blant annet for frihet, uavhengighet, bevegelse og mangfold. Minne er et annet ord for hukommelse. Ustabile minner er et tema som utvilsomt er abstrakt og i beste fall ustabilt.

Det er første gang kunstnerne stiller ut sammen som gruppe.

Filosof og kunstner Nuri Sakong, som også har skrevet en kunstfaglig tekst som følger utstillinger beskriver kunstprosjektet slik:(se vedlagt tekst):

“Minner er noe vi alle har. Det er noe universelt. Minner per definisjon peker bakover på det som har hendt oss og det vi har opplevd. Minnene våre er uløselig knyttet til identiteten vår og vår egen forståelse og oppfatning av oss selv. På sett og vis «er» vi minnene våre. De fleste av oss forbinder minner med noe dypt personlig og subjektivt. Det er vår egen forståelse av vårt eget liv.

Men hva så med «ustabile» minner? Det ustabile peker på noe usikkert, noe midlertidig eller skiftende. Sett i lys av de personlige minnene, det som er oss så subjektivt og nært, peker dette på at vi ikke nødvendigvis kan stole på vår egen erfaring av det som tidligere har hendt oss. For eksempel ved at vi husker feil eller feiltolker en situasjon når den skjedde, eller ved at vi senere i livet får nye perspektiver som gjør at vi er i stand til å sette minnene i en annen kontekst. Opplevelsen vår av hendelser og inntrykk som vi har bygget identiteten og selvfølelsen vår på kan være dypt mangelfulle eller til og med direkte feil.

Vi har nok alle opplevd at det som engang var et kjært minne, med tid og mer livserfaring kanskje ikke er så positivt likevel. Og de fleste av oss vil oppleve at minnene våre gradvis blir mer uklare. Det er bare å stålsette seg”.

Signe Christine Urdal / BONO

Røtter # 01 (2021)

Fotografi

100 x 150 cm

Signe Christine Urdal / BONO

Røtter # 02 (2021)

Fotografi

100 x 150 cm

siste