Nyheter

Utstilling: Ole Brodersen - Tid med havet


Utstillingen «Tid med Havet» åpnes av Dag O. Hessen 3. juni klokken 18:00
Shoot Gallery, Balders gate 28, Oslo
3. - 19. juni 2021

Sjø og luft fremstår som uforanderlige og alminnelige i sine vesen, selv om de er essensielle for alt liv på jorda. I kunsten kan elementenes vesen også fremstå som gjenkjennelige, og erfaringene betrakteren har fra ulike landskaper inngår i møtet med et landskapsbilde. I dette møtet kan erfaringer og etablert viten både bli bekreftet og problematisert.

I Ole Brodersens fotografiske arbeid tematiseres landskap, og naturkreftene som påvirker dem. Med det prøver han å avdekke noe mer enn det rent optisk visuelle: å fange følelsen av å være tilstede i disse landskapene, ved å skape avtrykk i, med eller gjennom bevegelse og tid.

Brodersen bor og arbeider i Lyngør, der han har vokst opp som tolvte generasjon. Oles far er seilmaker, bestefaren var sjømann, og som barn rodde Ole til skolen. Hverdagen i Lyngør er tett forbundet med og påvirket av havet, noe som videre gir substans og bakgrunn for hans billedlige eksperimenter.

Kanskje kan landskapsfotografiet brukes for å åpne en bevissthet rundt det vi ikke ser? At dette samspillet mellom den menneskelige og mekaniske optikken forhåpentligvis kan bidra til å synliggjøre forandringene, og samtidig belyse menneskets tilkortkommenhet og konsekvensene av denne.

Åpningstider:

Ons, tor, Fre 12-17

Lør, søn 12-16

https://shootgallery.no/

siste