Nyheter

Utstilling: Marte Aas - It Cannot Be Contained

Velkommen til utstillingsåpning torsdag 19.01.23 fra kl. 19.00.

Marte Aas

It Cannot be Contained

20.01–19.02.23

Kunstner og filmskaper Marte Aas’ har over en lengre periode utforsket hvordan ulike teknologier har påvirket menneskets væremåter og selvforståelse. Utstillingen It Cannot be Contained på Atelier Nord kretser om en ny film med samme tittel, hvor hun fletter sammen ulike historier knyttet til blod. Kroppen er en beholder for blodet, hvor blodet i seg selv også er en beholder som transporterer oksygen til alle kroppens celler. Filmen viser hvordan blodet pulserer gjennom historien og vitenskapen som symbol og materie. Slik har blodet næret oppfatninger om blant annet rase, vitalitet, arv, sykdom og død.

Beholdere er også sentrale i A Letter to Zoe (2021), en essayfilm som er strukturert som et brev sendt fra en kvinne til en annen. Kvinnestemmen i filmen snakker om huset sitt, gravide kropper og kobbersylindrene som brukes til å huse nedgravd atomavfall i Sør-Sverige. En beholder, hevder kvinnen, har alltid mulighet for lekkasjer. Beholdernes omgivelser, barrierer og innhold påvirker hverandre stadig, slik at det heller ikke alltid er klart hvor selve beholderen begynner og ender.

Den korte videoen Kropp med lokk (Or how to make a chocolate cake) (2022) består av nærbilder av kvinner som åpner og lukker Tupperware-bokser satt til et meditativt lydspor med resonerende gonger. Aas viser i tillegg en serie med skulpturer i glass basert på konstruksjonstegninger laget av den amerikanske kunstneren og oppfinneren Frances Gabe (1915 – 2016). Ved å designe et selvrensende hus, med sprinkelsystem og avløpsrenner i gulvet, forsøkte Gabe å fristille kvinner fra husarbeidets monotone bestrebelser. Det selvrensende huset er på så måte en beholder som lekker, i likhet med at blodet også «lekker» betydninger og mening langt utover sin materielle fysiske form.

I forbindelse med utstillingen er det laget en publikasjon med en tekst skrevet av kunstkritiker og kunsthistoriker Line Ulekleiv. It Cannot be Contained er støttet av Kulturrådet og Billedkunstnernes vederlagsfond.

Marte Aas bor og arbeider i Oslo. Hun jobber på tvers av medier, inkludert film og video. Aas er utdannet ved Högskolan för fotografi och film i Göteborg og Statens Kunstakademi i Oslo i årene mellom 1992 og 1999. Kunsten hennes er blant annet vist ved Kunsthall Trondheim; Center of Photography, København; Henie Onstad Kunstsenter; EMAF European Media Art Festival; Seoul International New Media Festival; Anthology Film Archive, New York; Scandinavia House, New York; Nasjonalmuseet og Kiasma, Helsinki.

Atelier Nord, Olaf Ryes plass 2, inngang Sofienberggata

Torsdag og fredag 15–18, lørdag og søndag 13–18

siste