Nyheter

Utstilling - Grethe Einarsen - Reminisens - Resiliens

Grethe Irene Einarsen

Reminisens - Resiliens

03.09 – 25.10.2020

Bodø kunstforening

Med stedsutvikling og de menneskelige faktorer i stedsutviklingen, som tematisk ramme, har Grethe Irene Einarsen inntatt Bodø kunstforening med foto og installasjon. Utstillingens tittel Reminisens - Resiliens henspiller på minner (ofte uklare) om noe som har vært og vår evne til å håndtere minner og opplevelser. Nærmere utdypet, betyr begrepene følgende:

Reminisens:

minnelse, oftest ubevisst etterklang

av opplevelse eller inntrykk

Resiliens:

å være robust; psykologisk motstandskraft,

beholde en psykisk styrke og helse

til tross for stress og påkjenninger

I tittelen dveler en melankoli over noe som har vært og er blitt borte. Samtidig rommer den også en psykologisk dybde i å håndtere motstand og ha mental styrke.

Sentralt i Einarsens kunstnerskap står en utforskning av identitet og psykologi, og menneskelig fremmedgjøring er et stadig tilbakevendende tema. I flere av verkene på utstillingen tar Einarsen for seg dagsaktuelle temaer omkring stedsutvikling som har betydning for enkeltmennesket. Hun setter søkelyset på distriktene som den tapende part i forhold til utviklingen i fylkeshovedstaden Bodø, og den sentraliseringen hun mener finner sted.

I utstillingslokalet møter vi to stedsspesifikke verk som er laget spesielt for denne utstillingen. Et stort fotografi med tittelen the youth on the runway viser frustrerte ungdommer på rullebanen ved Bodø lufthavn. Berørt av politiske avgjørelser som påvirker ungdommens fremtid og veivalg, danner fotografiet et sammensatt situasjonsbilde av et sted og mennesker. Fotografiet reflekterer over samfunnets kompleksitet og konsekvenser av stedsutvikling, valg og handlinger, som berører ikke bare byen, men hele distriktet på ulikt vis.

I kunstforeningens innerste rom er det montert en installasjon av ca 500 cd-plater hengende fra taket.

Den illustrerer en stim av sild i forskjellige størrelser, som gradvis vokser, som symbol på at de store spiser de små. Verket er en kommentar til byutviklingen i Bodø sett fra distriktene. Inspirasjonen til verket kom under en befaring i forkant av prosjektet, der byens historie ble presentert med sildens betydning for oppbyggingen av Bodø som by og dens økonomiske vekst.

Utstillingen består ellers av fotografi-serien Reminisens, som har vært under utvikling de siste årene og nå blir stilt ut i sin helhet. Bildene er en blanding av digitale collager, iscenesatte bilder og rene dokumentarfoto fra forlatte steder, natur- / kulturlandskap, med spor etter mennesker, dyr, eller industri. Opptakene gjøres med digitalt kamera, og bildene bearbeides i photoshop hvor det tilføres elementer som underbygger handlingen i fortellingen.

Fotografiene tar oss med til hendelser eller menneskelige inngrep som har funnet sted. På poetisk vis belyses velferdssamfunnet, miljøutfordringer og forgjengelighet. Kunstneren sier selv at bildeseriens tema peker på hvordan det kapitalistiske samfunns-økonomiske system undergraver intensjonen om bærekraftig utvikling. Stedenes anonymitet frigjør bildenes stemme fra å tilhøre et geografisk område slik at spørsmålene som belyses vil angå alle.

Kunstneren ønsker med sine arbeider å lage visuelle fortellinger som stiller spørsmål ved egne og samfunnets veivalg. Med sine poetiske framstillinger viser kunstneren til menneskets omstillingsevne som en faktor for håp. I sin helhet, vil Reminisens – resiliens få oss som tilskuer til å reflektere over de konsekvenser utviklingen har for hver og en av oss.

GRETHE IRENE EINARSEN jobber foto-basert med bilder og installasjon. Arbeidene befinner seg gjerne i grenseland mellom det dokumentariske og det iscenesatte. Einarsen har hovedfag i fotografi fra Kunsthøyskolen i Bergen. Etter endt utdanning har hun med base i Narvik jobbet med utsmykkinger og utstillinger nasjonalt og internasjonalt. Hun har hatt ulike tillitsverv i NNBK og Forbundet Frie Fotografer, deltatt på juryerte utstillinger og mottatt flere stipender, blant annet Statens 3-årige Kunstnerstipend.

Tekst:

Ingunn Milly Hansen & Elise Cosme Hoedemakers

siste