Nyheter

Utstilling: Else Marie Hagen - Denne dagen, denne natten

Else Marie Hagen
Denne dagen, denne natten

Galleri K

1. september - 1. oktober 2023

Else Marie Hagens nye fotografier i Galleri K viser gamle mennesker, ymse gjenstander, myr og mo, ungdommer og nyfødte dyr. Også et kamera finnes i motivrekken. Det ligger i stolen, delvis skjult i en hettegenser. Hvilket sted og hvilket blikk angis her? Er dette intimsfærens trygge plett som det subjektive blikket betrakter verden fra, eller er genseren tvert imot kamuflasje for et observerende øye utenfra? Den billedmessige tvetydigheten blir gjenstand for Hagens fotografiske undersøkelse.

Begreper som sted, tid og tilstander er i spill i utstillingen, ikke bare i kraft av fotografienes motiver, men også gjennom måten de møter visningsrommets her og nå på. Fotografiene er sidestilt med elementer i andre materialer, og sammen skaper arbeidene en "aksentuering av sted og ting", slik Jørgen Lund beskriver det i sin tekst til utstillingen. Små hauger av gjenstander på bordet i et fotografi, en grushaug på gallerigulvet: slike sammenstillinger åpner for tilnærminger til stedet både som forestilling og fysisk erfaring og lar motivets tid falle sammen med gallerirommets presens.

I forbindelse med utstillingen er det laget en katalog med tekster av Pedro Carmona-Alvarez og Jørgen Lund. Den er tilgjengelig på Galleri K.

Galleri K, Bjørn Farmannsgt. 2, 0271 Oslo

siste