Nyheter

Utstilling: Brigitte Bo Stolpmann - Raviner og andre landskap


I perioden 23. oktober til 7. november stiller Brigitte Bo Stolpmann ut fotomontasjer og polymer-etsninger i Galleriet i Nes Kulturhus, Årnes

Utstillingen er tematisk knyttet til motiver som tar for seg natur og landskap. Natur kan forståes på mange forskjellige måter og knyttes til forestillinger rundt Elysium eller Arkadia, steder som er paradisiske. Det er også mulig å tenke utemmet villnis, og møte med det sublime, det som er overveldende eller hemmelig og skummelt. Natur kan også forståes som kulturlandskap, skoger, åkre og enger. Til og med hagen og parken med gamle drivhus og orangerier er representasjoner av naturen – de er steder som mennesket kan flykte inn i for å meditere, reflektere og erfare seg selv.

Om kunstneren

Brigitte Bo Stolpmann har sin fotografiske utdannelse fra Tyskland. Fra 1977 til 1982 studerte hun fotodesign med vekt på kunstnerisk fotografi ved University of Applied Sciences and Arts i Dortmund. Siden da har hun hatt en rekke utstillinger i inn- og utland.

Hennes uttrykk er først og fremst knyttet til fotomontasjer. I de siste årene jobber hun også med polymer-etsninger.

Hun er førstelektor i kunsthistorie og visuelle studier ved Universitetet i Oslo.

Åpningstider:

Man- fred: 12 – 18
Lør: 12 – 15
Søndag 16 – 18

siste