Nyheter

UTSTILLING: FIN-SERCK HANSSEN - BREAK FREE

Bomuldsfabriken kunsthall markerer Skeivt Kulturår 2022 med tre utstillingsproduksjoner som med ulike perspektiv fokuserer på hvordan samtidskunsten speiler kjønnsmangfoldet i en tid hvor LHBTIQ- bevegelsene i store deler av verden opplever en økende diskriminering og frarøvelse av sentrale menneskerettigheter.

BREAK FREE – New York – London – Oslo er den første utstillingen som presenteres i ARTendal, Bomuldsfabrikens galleri i sentrum av Arendal. Det ene temaet i utstillingen viser et møte mellom Fin Serck-Hanssens fotografier fra undergrunnsmiljøer i Oslo og London med Mark Morrisroe og Peter Hujars fotografier fra Boston og New York. Verkene viser hvor tydelig 1980- tallet var preget av en frigjøringskamp hvor det gjennom nærgående portretter utrykkes kjærlighet, intimitet og sårbare posisjoner.

Den andre delen av utstillingen viser Nan Goldins Gilles og Gotscho, Paris 1992-1993 som utvilsomt har blitt et ikonisk verk i formidlingen av AIDS- epidemiens lidelse. Serien kan betraktes som en livsfrise over kjærlighet, tap og død. Fra dette verket trekkes forbindelsene til Sille Storihles fotografi Lottery of Death (2019) som er tatt fra rollespillet Just a Little Lovin` som handler om vennskap, begjær og dødsangst iscenesatt til en delvis fiktiv situasjon som utstpiller seg 4. juli fordelt på tre år, 1982-84, under den første tiden av AIDS- epidemien i i New York.

siste