Nyheter

Utstilling - Bente Geving - Ut i vide verden

Et utstillingssamarbeid mellom Saviomuseet i Kirkenes og Bente Geving

18.mars - 1. oktober 2023
Åpningsarrangement 18. mars

Utstillingen åpnes av Jan-Erik Lundström

Joik og diktlesning ved Berit Alette Mienna

UT VIDE VERDEN introduserer en ny innfallsvinkel og en fornying i formidling av John Savios kunstnerskap. Ved å stille ut Bente Gevings fotografier sammen med et utvalg av John Savios grafiske verk, utforsker vi hvordan et budskap kan kommuniseres av to forskjellige kunstnere, gjennom to forskjellige medier, og det oppstår nye og interessante konstellasjoner.

Gevings fotografier kommuniserer med John Savios grafikk på flere plan og i flere lag, der samspillet mellom Geving og Savio framstår som en utfyllende helhet og danner grunnlag for ettertanke, undring, meningsutveksling og ny kunnskap.

Vi ønsker gjennom prosjektet å sette søkelys på hvordan temaene i John Savios kunst fremdeles er aktuelle i dag og å vise hvor viktig og inspirerende hans kunstnerskap er, også for nye generasjoner samiske kunstnere.

I forbindelse med utstillingen blir det gitt ut en katalog der Jan-Erik Lundström, tidligere direktør ved Samisk Senter for Samtidskunst, har skrevet et essay: Hem till konsten – Hemkomst, ursprung och exil i Bente Gevings och John Savios konstnärskap.

Utstillingen og katalog er støttet av Bildende Kunstneres Hjelpefond, Fritt ord, Kunstsentrene i Norge, Norsk Kulturråd, Sametinget, Samiske Kunstneres og Forfatteres Vederlagsfond

Saviomuseet er lokalisert i Grenselandmuseet i Kirkenes. Førstevannslia, 9900 Kirkenes, Norway

siste