Nyheter

Styreleder om statsbudsjettet: Deprimerende lesning


Statsbudsjettet for 2022 fra Solbergregjeringen er deprimerende lesning for kunstnere, sier Thale Fastvold, styreleder for Forbundet Frie Fotografer.

Dette er det siste statsbudsjettet den blå regjeringen legger frem, før det blir regjeringsskifte litt senere denne uken, og det kan vi kunstnere være glade for. Det har ikke vært satset på kunstnerøkonomi med denne regjeringen, og det er det heller ikke i 2022-budsjettet.

Det er noen lyspunkt, det avsettes 6,6 milliarder for å etablere 20 nye arbeidsstipend-hjemler, fra 536 til totalt 556 stipender. Arbeidsstipendene forslås økt med kr 7360 per stipend kr, fra 283 210 kroner til 290 570 kroner, dette tilsvarer en prosentvekst på 2,6. Det er bra at stipendene følger en lønnsvekst - kunstnerorganisasjonene jobber med å få knyttet arbeidsstipendene til en fast vekstnøkkel.

20 nye stipendhjemler er ikke tilstrekkelig, Covid-pandemien er ikke over ennå og selv om samfunnet har åpnet opp har kunstnere fortsatt et stort behov for arbeidsstipender. Vi har sagt tydelig fra om at alle de midlertidige covid-19 stipendene må gjøres om til faste hjemler og har fått støtte og forståelse for at kunstnerøkonomien fortsatt trenger å stimuleres fra de rød-grønne partiene, så her får vi håpe på et bedre resultatet etter regjeringsskifte.

Utstillingshonoraret har stått som en pilotordning i årevis nå, vi så det som et positivt tegn at ordningen ble utvidet i år til å inkluderer flere visningssteder, men de nye midlene er trukket tilbake i 2022-budsjettet der det forslås kun 6 millioner - dette er skuffende. Fra 2014 har driftsbevilgningene til institusjonene i det visuelle feltet økt med over 700 millioner, Nasjonalmuseet står for den største delen av økningen. Det er fint med en satsningssvilje på nye bygg og en styrkning av institusjonsøkonomien, men for de visuelle kunstnerne som skaper innholdet i museene har utstillingsøkonomien stått stille i den samme perioden.

Utstillingsøkonomireformen, som Norske Billedkunstnere, Norske Kunsthåndverkere og Forbundet Frie Fotografer har jobbet for i årevis, bestående av utstillingshonorar, utstillingsvederlag og produksjonsmidler til kunstnere som stiller ut ved statlig støttede visningssteder, er en grunnleggende pillar i en sunn kunstnerøkonomi.

Nå blir det spennende med den nye regjeringen - Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsperson Anette Trettebergstuen har vist stor forståelse for kunstnerøkonomien og Arbeiderpartiet har programfestet en kunstnerøkonomireform - så nå ser vi fremover og gleder oss til samarbeidet med den nye kunstpolitiske ledelsen!

siste