Nyheter

STATENS KUNSTNERSTIPEND 2022

I dag ble tildelingslister for alle stipendtildelingene fra SKS lagt ut på Kulturrådets hjemmesider.

I den forbindelse har stipendkomiteen for fotografene kommet med en samlet uttale vedrørende arbeidet med årets tildeling:

Stipendkomiteen vil først og fremst takke alle søkerne som har delt sitt arbeid med oss. Vi er imponert over det høye faglige nivået, og variasjonen som utgjør det kamerabaserte kunstfeltet i Norge. I arbeidet med søknadsmassen har stipendkomiteen søkt å løfte frem spennet og kontrastene i feltet, samtidig som kulturrådets kriterier alltid er avgjørende for den endelige utvelgelsen.

Stipendkomiteen har arbeidet etter de habilitetsbestemmelser som er fastsatt og komitemedlemmene har meldt seg inhabile til søkere som de for eksempel har et direkte arbeidsforhold med, eller har en nær sosial relasjon til. Stipendkomiteens målsetting har vært å jobbe fram et rom der hver søker sitt virke skal kunne vurderes på egne premisser og potensial, og hva kunstnerskapet har å si for det kamerabaserte feltet som helhet.

Arbeidet med søknadsmassen har både vært berikende, og utfordrende, da stipendkomiteen også anerkjenner at en økt bevilgning for stipender til det kamerabaserte er sårt tiltrengt. Det er mange kunstnerskap som har potensiale som ikke reflekteres i tildelingen.


Årets stipendkomité bestod av:
Hilde Honerud (komitémedlem)
Mariken Kramer (komitémedlem)
Marius Moldvær (komitémedlem)
Tor-Finn Malum Fitje (1. varamedlem)
Iselin Lindstad Hauge (2. varamedlem)

Tildelingslisten finner du her.

siste