Nyheter

UTSTILLING: SIRI EKKER SVENDSEN - ALL THE WHISPERINGS OF THE WORLD


Paranøtt-treet er et slående eksempel på såkalt mutualisme, når to eller flere arter i et økosystem danner et gjensidig samarbeid for overlevelse. Både en spesiell type bie, en sjelden orkidé og en spesialisert gnager må til for å pollinere treet og spre frøene. Uten dette samspillet klarer ikke paranøtt-treet å reprodusere seg, og derfor gir det frukt fortrinnsvis i friske og fruktbare skoger der disse økosystemene er intakte.

Utstillingen All the Whisperings of the World tematiserer de visuelle sammenhengene mellom naturens kompleksitet og kroppens sårbarhet. Dette med utgangspunkt i Ekker Svendsens alvorlige allergi mot paranøtter, og et stadig akselererende naturtap verden over. Utstillingen viser bilder fra regnskogsområder i Peru og Brasil der paranøtt-treet vokser, og mikroskopbilder, både av paranøttens indre og av kroppsceller som er ødelagte av allergiske reaksjoner. I tillegg ser vi approprierte bilder fra vitenskapelig forskningsmateriale om kropp, flora og fauna.

Gjennom to reiser til Amazonas, et samarbeid med Universitetet i Oslo om elektronisk mikroskanning, og fotografiske bidrag fra et forskningsteam ved Uppsala Universitet, har Ekker Svendsen jobbet med sammenhengene mellom kroppens og skogens økologi. Med ulike teknikker undersøker hun hvordan alt levende, inkludert menneskekroppen, er del av komplekse økologiske systemer; hvordan forløpet av et allergisk sjokk kan speile avskoging og tap av artsmangfold i naturen, og hvordan vi skal forholde oss til at noe vi trodde var evig, forsvinner.

Siri Ekker Svendsen er billedkunstner som jobber med utgangspunkt i fotografi. Hun bruker flere verktøy i sitt arbeid: Først og fremst analogt, men også digitalt, mobil, kikkert, stjernekikkert, mikroskop, lupe, og elektronisk mikro-skanning i samarbeid med ulike vitenskapelige institusjoner. Alle disse mediene fungerer hver for seg som forskjellige par med øyne, hvor hvert representerer ett stykke virkelighet, men sammen danner et utfyllende hele.

Siri Ekker Svendsen (f.1971 i Trondheim) har en mastergrad fra Kunsthøgskolen i Bergen, og har tidligere stilt ut ved blant annet Malmö Konsthall, Fotogalleriet, Grünerløkka Kunsthall, Galleri F15, Preus Fotomuseum, og ulike utstillinger og festivaler nasjonalt og internasjonalt. Våren 2022 kommer hennes første bok, All the Whisperings of the World, på forlaget Multipress. Hun er også utdannet gartner.

siste