Nyheter

Informasjon om støtte fra Nofofo til prosjekter som blir rammet av Covid-19

INFORMASJON OM STØTTE FRA NOFOFO TIL PROSJEKTER SOM BLIR AVLYST ELLER UTSATT GRUNNET COVID-19

Tilskuddsmottakere som må avlyse utstillinger, prosjekter og publikasjoner grunnet Covid-19 kan nå søke Norsk Fotografisk Fond (Nofofo) om å få omdisponere midler. Send en statusrapport til Nofofo med en tentativ plan for bruk av midlene.

Statusrapport kan sendes til post@nofofo.no

For de tilskuddsmottakerne som må utsette utstillinger, prosjekter og/eller publikasjoner grunnet Covid-19 kan informere om dette når sluttrapport for mottatte midler skal sendes inn.

Norsk Fotografisk Fonds styre og sekretariat ønsker alle sammen lykke til videre i den kommende tiden og ta vare!Norsk Fotografisk Fond (Nofofo) er et disposisjonsfond for vederlag som utbetales på kollektiv basis til kunstnere som bor og virker i Norge, og som bruker fotografi og andre kamerabaserte uttrykksformer. Nofofo forvalter midler fra Bibliotekvederlaget, Visningsvederlaget og Kopinor. Midlene forvaltes av et styre på fire personer med ett varamedlem. Styret velges av generalforsamlingen i Forbundet Frie Fotografer (FFF). Administrasjonen i FFF er fondets sekretariat.

Norsk Fotografisk Fond tar i mot søknader fra kunstnere to ganger i året: 1. februar og 1. september.

For mer informasjon om Nofofo, gå til fondets nettsider: http://www.nofofo.no/sok-stotte

siste