Nyheter

Et sted vi ikke kan miste

Stor uro blant fotografer og kunstnere - vi er i ferd med å miste Norges eneste profesjonelle analoge fotolab

Fotolabben Studio Technika ble etablert i 1980 og har frem til nå vært det eneste stedet i Norge som jobber profesjonelt med analoge fototeknikker. De har tilbydd film-fremkalling og analoge fargekopier i tillegg til digital printing og montering. Nå har leiekontrakten opphørt og maskinene er for dyre å flytte. Det er stor usikkerhet om leiekontrakten kan forlenges og tilbudet kan være i ferd med å forsvinne. Fotomiljøet er bekymret for det profesjonelle tilbudet i Norge. For den store kundemassen blant landets kunstnere og fotografer er dette å regne som en unntakstilstand.

I en moderne verden er det mange som ikke forstår hvor verdifullt det er å ha en slik profesjonell fotolab som jobber med eldre fototeknikker på den måten som Studio Technika har gjort og gjør. Det å bevare utstyret og kompetansen rundt den analoge teknikken slik at det er mulig å fortsette å ha et slik tilbud i Norge er svært viktig for en fortsatt stor kundekretsen.

Tilbudet Helge Hovland og Atle Carlsen har gitt sine kunder gjennom flere tiår er helt uvurderlig. Studio Technika har vært en bauta i det fotografiske fagmiljøet. Etterspørselen er og har vært stor. Vi er svært bekymret for at alt dette nå bare forsvinner uten videreføring eller arvtagere. Studio Technika stenger dørene 23.juni. 2023 og vi er redde de aldri kommer til å åpne igjen!

Vennlig hilsen,

Linda Bournane Engelberth, styreleder for Stiftelsen Bjørka (verksted for kamerabasert kunst) 92429670
Thale Fastvold, styreleder for FFF (Forbundet Frie fotografer) 92496605
Line Bøhmer Løkken 93413362, fotograf og Janne Talstad, billedkunstner.

siste