Nyheter

Gjennomslag for 100 nye kunstnerstipend!

Forbundet Frie Fotografer takker regjeringen og kulturminister Anette Trettebergstuen som med justeringene til statsbudsjettet 2022 som ble lagt frem i dag viser et ønske om å satse på kunstnerøkonomien, sier Thale Fastvold, styreleder i Forbundet Frie Fotografer.

Forbundet Frie Fotografer har i samarbeid med Norske Billedkunstnere, Norske Kunsthåndverkere og Samisk Kunstnerforbund aktivt jobbet for en satsning på kunstnerøkonomi i våre innspill og dialog med kulturpolitisk ledelse, og det er en glede å se at vi nå har fått gjennomslag for 100 nye faste kunstnerstipend, 1,8 millioner ekstra til Fond for lyd og bilde og det er også godt å se at regjeringen satser på kultureksport med en bevilgning 10 millioner til fremme av norsk kunst gjennom UD.

– Eg er glad for å kunne gi denne gruppa eit etterlengta løft. Pandemien har vist kor små marginar kultursektoren har å gå på og kor spesielt sårbare og utsette kunstnarar er som gruppe. Mange har samansett økonomi med usikre inntektskjelder og ustabile arbeidsmoglegheiter, seier Trettebergstuen, i pressemeldingen om kulturbudsjettet fra Regjeringen.

siste