Nyheter

Generalforsamling 2022

Kjære FFF-medlemmer,

Vi er glade for å kunne kalle inn til fysisk generalforsamling i 2022 og håper å se mange av dere på årets møte.

Årets GF arrangeres 24. mai kl 18 på Fotogalleriet.

Nytt av året er av vi vil benytte oss av digital forhåndstemming.

Saker som skal behandles på GF 2022 er:

o FFFs årsberetning 2021, årsregnskap 2021 og budsjett 2022

o NOFOFOs årsberetning 2021, årsregnskap 2021 og budsjett 2022

o FGs årsberetning 2021 og årsregnskap 2021

o Innstillinger fra Valgkomiteen

Papirene sendes ut 11. mai. Dersom du, etter å ha mottatt sakspapirene, har motsigelser eller spørsmål vedrørende sakspapirene ber vi deg ta kontakt med oss på dagligleder@fffotografer.no senest 15. mai. Etter dette (18. mai) vil det så bli sendt ut en link til avstemning til alle de medlemmer som er registrert som betalende medlemmer for 2022.

Eventuelle benkeforslag til kandidater for verv kan fremmes senest 15. mai. Kandidater må være forespurt, og bio samt begrunnelse må vedlegges.

Fullmakt til et annet medlem må meldes innen 23. mai (maks tre per møtende medlem), men vi foretrekker at de av dere som ikke kan møte fysisk legger inn forhåndsstemmer digitalt. Fullmakt sendes til dagligleder@fffotografer.no


Planlagte frister for gjennomføring av årets GF:

11. mai - Mail med sakspapirer sendes ut

15. mai - Frist for innspill til årets sakspapirer, inkludert benkeforslag.

18. mai - Link til forhåndsavstemming sendes ut

23. mai - Link til forhåndsavstemming stenges / frist til å levere fullmakt

24. mai - GF på Fotogalleriet

Begynnelsen av juni - Resultatet + referat sendes ut på mail til alle medlemmer


Til slutt vil styrene i Forbundet Frie Fotografer, Fotogalleriet og Norsk Fotografisk Fond benytte anledningen til å takke de som nå trer ut av sine verv.


Dette gjelder:

Christian Tunge - Styremedlem i Forbundet Frie Fotografer

Eirin Støen - Vara, styret i Forbundet Frie Fotografer

Geir Morten Brungot - Styreleder, Norsk Fotografisk Fond

Grethe Irene Einarsen - Styremedlem, Norsk Fotografisk Fond

Ulla Schildt - Vara, styret i Norsk Fotografisk Fond

Morten Andenæs - Styreleder, Stiftelsen Fotogalleriet

Marianne Bjørnmyr - Medlem, Juryen for Vårutstillingen

Shwan Dler Qaradaki - Medlem, Juryen for Vårutstillingen

Sabina Jacobsson - Medlem, Valgkomiteen

Tonje Alice Madsen - Vara, Valgkomiteen


Tusen takk til dere alle for jobben dere har gjort for våre tre organisasjoner og lykke til videre!

siste