Nyheter

BKHs Fotokunstpris 2022

BKHs Fotokunstpris 2022 går til Birgitte Sigmundstad med verket Hva vi snakker om når vi snakker om krigen.

Juryens begrunnelse:

Årets pris går til et verk som gir oss unik tilgang til en av hverdagens mange scener, og som viser det vanskelige møtet mellom den historiske og den personlige erfaringen med omsorg og humor. Det er et arbeid som har imponert juryen med sin skarpe observasjonsevne og presise billedbruk: Her er det de unges ansikter som får fortelle om erkjennelsesprosessene som noen ganger foregår på innsiden. Uten å moralisere stiller kunstneren viktige og aktuelle spørsmål ved hvordan nasjonale fortellinger formidles mellom generasjoner, og hvilke bilder vi resirkulerer for å gjøre disse fortellingene gripende. Fotokunstprisen går til Birgitte Sigmundstad og verket Hva vi snakker om når vi snakker om krigen.

siste