Nyheter

A Female Gaze presenterer gruppeutstillingen SELF-ish

A Female Gaze presenterer gruppeutstillingen SELF-ish

Hos Arne
Gøteborggata 27 B 0566 Oslo

Velkommen til vernissage den 17. november kl 18:00!

Åpent 12-16 hver helg frem til 3. desember

SELF-ish

Cathrine Wessel – Charlotte Wiig – Elen Sonja Klouman – Erle M. Kyllingmark – Maya Økland – Rebecca Zeller – Sara Skorgan Teigen – Signe Fuglesteg Luksengard – Trine Hisdal – Yina Chan

I gruppeutstillingen SELF-ish retter kunstnerkollektivet A Female Gaze sitt blikk mot selvportrettet som uttrykksform. Et selvportrett gjør det mulig å samtidig være den som ser og blir sett, og med det vinne definisjonsmakten over fremstillingen av seg selv.

Historisk ble de første selvportrettene registrert i Renessansen. Da fotografiet kom, startet fotografer tidlig å avbilde seg selv. Å betrakte kunstneres selvportretter gjennom tidene avdekker ikke nødvendigvis hvem de var, men hvordan de ville at andre skulle se dem.

I dag blir nittito millioner selfier tatt hver dag. De fleste av kvinner og jenter. Disse illusorisk flatterende, optimistiske formene for selvrepresentasjon kan også sies å være en endeløs kopiering av standarden som har blitt diktert gjennom historien i vestlig kunst, nemlig den som ser det kvinnelige utseende som idealisert.

I lys av hyppigheten selfies blir produsert i dag, er det lett å redusere dem til et symptom av moderne patologisk narsissisme, istedenfor å se dem som en forlengelse av den kunsthistoriske og populærkulturelle konteksten de er en del av. Med det fortsetter også vestlig kultur og identitet å la seg forme av uoppnåelige idealer.

Hva gjør det så med oss når vi blir objektet av vårt eget blikk, klarer vi å skille oss fra ideen om et idealisert og riktig “jeg”? Hvor begynner eller slutter et selvportrett, hva vil det si å eksponere seg selv opp mot samfunnets syn på kvinner og hvordan tar man originale selvportretter i kjølvannet av sosiale medier? Hvor går grensene mellom iscenesettelse og virkelighet?

I denne utstillingen viser kunstnerne både egne fotografiske selvportretter og digitale selvportretter de har skapt ved hjelp av kunstig intelligens.

Om kunstnerkollektivet A Female Gaze:

A Female Gaze er et prosjekt med mål om å fremme kvinnelige fotografers arbeid. Gruppens første sammensetning ble til i 2021 med utstillingen A Female Gaze. Den handlet om kvinners blikk på menn og var et tilsvar til utstillingen Nudes på galleri Fine Art. A Female Gaze ble vist på Oslo Negativ, Nordic Light Festival of Photography i Kristiansund, Shoot Gallery og Copenhagen Photo Festival. I 2022 fortsatte de med utstillingen Mother Nature on a Saturday Night som ble vist på Oslo Negativ og FLOW Photofestival i Skottland. Tema var nordmenns forhold til natur som kultur. SELF-ish i 2023 er tredje utstilling med visninger på Oslo Negativ og galleriet Hos Arne. Kunstnerkollektivets deltagere varierer fra år til år, men sammensetningen består av kvinnelige fotografer som er tilknyttet Norge og har en profesjonell fotografisk praksis. Initiativtaker og prosjektleder for gruppen er Charlotte Wiig.

siste