Nyheter

Årsrapporter - FFF, NOFOFO og FG

Forbundet Frie Fotografer årsrapport

Norsk Fotografisk Fond årsrapport

Fotogalleriet årsrapport

Vi minner om generalforsamling på Fotogalleriet onsdag 29. mai. Innkalling og sakspapirer har blitt sendt ut på mail.

Dagsorden GF

siste