Membership

Medlemskap

Medlemskriterier og søknadsfrist

FFFs formål: Forbundets formål er å fremme det frie fotografiet som kunstnerisk uttrykksform i Norge. Forbundet skal ivareta medlemmenes faglige, sosiale, ideelle og økonomiske interesser og være en aktiv formidler av fotografi som kunstnerisk uttrykksform.

Nye medlemmer av Forbundet Frie Fotografer opptas etter følgende kriterier:

"Søkeren må ha gjennomført kunstfaglig utdanning på bachelornivå eller kunne vise til en tilsvarende kunstnerisk praksis innenfor kamerabasert kunst. Søkeren må være i aktiv virksomhet som kunstner. Alle søkere som tilfredsstiller opptakskriteriene søker på like vilkår."

FFF har to medlemsopptak i året; 1. mars og 1. oktober.
Det er styret i FFF som vurderer søknader om medlemskap.

Medlemskontingenten utgjør 1150,- pr. år (oppjustert fra 2018). Pensjonistmedlemmer betaler halv pris av ordinær kontingent (gjelder fra 2022).

Søknader om medlemskap sendes inn via vår søknadsportal.
Dersom du ikke har registrert deg der fra før, må du opprette ny bruker.

Husk å ha følgende vedlegg klar til søknaden:

CV

CV er obligatorisk vedlegg i søknaden, og skal inneholde relevant utdanning, samt kunstnerisk aktivitet som utstillinger, arrangementer, publikasjoner o.l.

Portefølje/dokumentasjon av kunstnerisk virke

Her ønsker vi en portefølje der du legger vekt på relevante prosjekter og aktivitet siste 5 år. Bilder og tekst i en samlet PDF. Maks 10 sider.

For eventuelle spørsmål om søknaden, ta kontakt med ole@fffotografer.no.

SØK MEDLEMSKAP

Medlemsfordeler

Fagpolitikk:
FFF er en interesseorganisasjon. Som medlem bidrar du til at vår kunstnergruppe får enda større gjennomslagskraft. Generalforsamlingen er FFFs høyeste organ, og medlemmene får her muligheten til å stemme og påvirkeorganisasjonen. Les mer om hvordan vi jobber fagpolitisk her.

Atelier:
I tillegg til å jobbe fagpolitisk, driver FFF et atelierfelleskap. Atelierene er et tilbud til FFFs medlemmer, og skal derfor rullere. Atelierene er tilknyttet FFFs kontorer i Møllergata 34, sentralt i Oslo.

Gjesteleilighet:
FFF har en gjesteleilighet til utleie for kortere perioder. Leiligheten leies ut fra 1 uke til 2 måneder, og FFFs egne medlemmer har prioritet og ekstra gode leiepriser. For mer informasjon: Gjesteleilighet

Fellesverksted:
FFF administrerer et digitalt fellesverksted med storformatprinter, Flextight-scanner og mer. Medlemmer betaler kun 250,- per dag for å leie verkstedet. For mer informasjon: Fellesverksted

Rabattavtaler:
FFF-medlemmer har også en rekke rabattavtaler og gratis inngang på flere museer og institusjoner.


Kunstnerforsikring:

Kunstnerforsikringen er et felles forsikringssamarbeid mellom en rekke norske kunstnerorganisasjoner. Organisasjonene har gått sammen om å innhente tilbud på medlemsforsikringer på vegne av en stor gruppe kunstnere. Vi er stolte over å ha fått på plass denne ordningen, som vil innebære vesentlig lavere forsikringskostnader for de fleste av våre medlemmer. Ordningen trer i kraft fra januar 2018 for FFFs medlemmer, og tilbyr egne medlemspriser. For mer info se her!

Medlemsbevis

Som FFF-medlem får du elektronisk medlemsbevis du kan benytte ved rabattordninger og innganger til museer. Kortet ligger alltid tilgjengelig i din brukerprofil og blir markert som gyldig når det gjeldende års kontingent er betalt.

Medlemsbeviset finner du ved å logge inn i medlemsdatabasen (se fremgangsmåte beskrevet under). Du kan enten vise medlemskortet direkte derfra, eller du kan laste ned bildet til telefonen din. Om du ønsker kan du skrive det ut direkte fra din brukerprofil.

Brukerprofil i vår medlemsdatabase (påkrevd)

Som FFF-medlem har du en egen brukerprofil, hvor du finner ditt medlemskort, samt interne dokumenter og info om generalforsamling.

Brukerprofilen i vår medlemsbase er kun for intern bruk og må ikke forveksles med profilen du oppretter på hjemmesiden vår.

OBS
: Er det første gang du logger inn velger du "Glemt/nytt passord". Du benytter eposten du hadde i det forrige medlemssystemet, eller den du brukte da du søkte om medlemsskap i utgangspunktet.

Brukerprofil

Medlemsprofil på våre hjemmesider
(frivillig)

Som medlem får du et tilbud om å opprette en medlemsprofil. Du drifter og vedlikeholder profilen din selv. Ta kontakt med oss om du ønsker tilgang til denne tjenesten.

OBS: Merk at medlemsprofilene på våre hjemmesider ikke er et fullstendig medlemsregister. Det er valgfritt å opprette profil.

Medlemsprofil


Medlemsfordeler
Medlemsprosjekter