News

From chair - March 2020

Kjære alle sammen,

Jeg håper dere har det etter forholdene bra i denne liminale tiden.

Tusen takk til alle som svarte på spørreundersøkelsen vi sendte ut forrige uke, det er til stor hjelp for oss når vi prøver å kartlegge hvordan visuelle kunstnere blir påvirket av korona-situasjonen. Vi ønsker å kartlegge hvilke økonomiske tap kunstnere får, både i forhold til avlyste/utsatte utstillinger og oppdrag, arbeidstid, muligheter til produksjon etc.

Mer info om resultatet av denne undersøkelsen kommer neste uke.

FFF sine medlemmer har hittil rapportert om 6.6 millioner i tapte inntekter. Tall hentet fra FFFs spørreundersøkelse.

FFF og de andre visuelle organisasjonene jobber med å få oversikt over hvilke hjelpetiltak som fungerer for kunstnere og det vi ser er at det mangler tiltak som tar hensyn til kunstneres kombinasjonsinntekt - nesten alle som har svart på både vår og NBKs undersøkelse (legg inn link til NBKs artikkel her) rapporterer at økonomien er sammensatt av inntekt fra kunstnerisk arbeid, kunstnerisk relatert arbeide og annet arbeide.

FFF, NBK og NK har også denne uken sendt ut informasjon til både KUD og til de statlig støttede utstillingsstedene i Norge om at vi forventer at de betaler ut utstillingsvederlag og honorar som avtalt med kunstnere selv om utstillinger blir avlyst eller utsatt pga. koronasituasjonen.

Som så mange andre har alle i FFF hjemmekontor nå, men administrasjonen i FFF har snudd seg rundt og på en uke fått på plass digital visning av Vårutstillingen samt organisert digitale eventer (legg inn link til VU-event) og vi er fortsatt en velfungerende organisasjon i denne tiden.

Dette sitatet fra Toni Morrison (1931-2019) er fint å huske på:

“This is the time for every artist in every genre to do what he or she does loudly and consistently. It doesn't matter to me what your position is. You've got to keep asserting the complexity and the originality of life, and the multiplicity of it, and the facets of it. This is about being a complex human being in the world, not about finding a villain. This is no time for anything else than the best that you've got.”

Og samme om man får laget kunst eller ikke nå så håper jeg alle holder seg hjemme og friske, ta vare på hverandre!

Vennlig hilsen,
Thale Fastvold
Styreleder/Chair

latest