News

From chair - August 2020

Kjære FFF-medlem,

Håper dere har hatt en deilig sommer!

Forrige uke hadde vi møte med KUD om Kunstnermeldingen, hvor departementet tok imot innspill fra det visuelle feltet om hvordan COVID-19 har påvirket kunstnerøkonomien. Igjen vil jeg si tusen takk til alle som svarte på medlemsundersøkelsen vi hadde i våres, jeg brukte både tallmateriale og anekdotiske kommentarer fra dere for å belyse hvordan kunstnere påvirkes av smitteverntiltakene. FFF kommer til å gjennomføre en ny undersøkelse litt senere i høst, og jeg håper dere tar dere tid til å svare på den også, å tallfeste økonomiske konsekvenser av COVID-19 er helt nødvendig for å få politisk gjennomslag for ordninger rettet mot vår yrkesgruppe.

Kunstnere har grunnet lav inntekt og "lappeteppeøkonomi" med mange forskjellige inntektskilder falt utenfor de fleste av virkemidlene rettet mot både selvstendig næringsdrivende, frilansere og lønnsmottakere. COVID-19 har tydelig vist hvor sårbar vår økonomiske situasjon er, og hele det visuelle feltet har gjennom godt samarbeid og aktiv dialog med politisk ledelse gjort det klart at vi forventer bedre tilpassede ordninger som også favner våre yrkesgrupper nå fremover.

Kulturminister Abid Raja lanserte forrige uke et nytt tiltak, 900 millioner som skal gå til stimulering av aktivitet i kultursektoren, og i samarbeid med NBK og NK leverte FFF i går et innspill til Kulturdepartementet hvor vi foreslår to konkrete tiltak rettet mot det visuelle feltet:

1. Innkjøp av samtidskunst til de offentlige samlingene.

2. Økt satsning på kunst i offentlige rom prosjekter i hele landet.

Hele innspillet kan leses her.

Denne nye tiltaksordningen er rettet mot kulturarrangører, men på vårt siste møte med KUD gjentok vi at den mest effektive og treffsikre ordningen for kunstnere er flere stipender. Det var jo bra at vi fikk gjennomslag for 100 millioner til ekstraordinære stipender i år, men vi ser også at da det var 3700 søkere på 679 stipendhjemler, vil det kun være 18% av søkerne som mottar disse stipendene, og det vil være 3021 søkere som ikke får stipend.

I september har har vi et nytt møte med KUD for å diskutere felles innspill til statsbudsjettet, og da kommer vi til å fokusere på økte stipendmidler, utstillingsøkonomien og sosiale ordninger. Siden KUD har gjenopptatt arbeidet med Kunstnermeldingen nå - den skal nå etter ny plan lanseres januar 2021 - regner jeg også med at reforhandlingen av Utstillingsvederlagsavtalen vil kunne gjenopptas i høst.

Fotobokfestival Oslo 2020 åpner om to uker, og selv om den vil bli litt annerledes enn vanlig, håper jeg mange vil ta turen innom!

Vennlig hilsen,
Thale Fastvold
Styreleder / Chair

latest