Nyheter

Tildelinger Statens Kunsterstipend 2021

I dag blir tildelingene av Statens kunstnerstipend 2021 offentliggjort, og FFF gratulerer de som har mottatt stipend! Kulturrådet skriver at det var rekordmange søknader på årets stipender, det kom inn hele 11.262 søknader fra nesten 5000 søkere.

Selv om det for 2021 blir tildelt 309 midlertidige koronastipender i tillegg til de ordinære stipendene, er tildelingsprosenten fortsatt altfor lav. Kunstnerorganisasjonene jobber kontinuerlig for å øke tildelingsprosenten og vi mener de midlertidige stipendene må omgjøres til faste hjemler fra 2022.

"– I år, som vi vet at behovet er ekstra stort, har det vært spesielt vanskelig for komiteene å måtte avvise så mange kvalifiserte søkere, sier Gomnæs Ugelstad (leder for Utvalget for SKS).
- Pandemien vil ha alvorlige langtidsvirkninger, både med tanke på at mange kunstnere i en periode har måttet legge kunstnergjerningen på hylla, og fordi det kan ta år før kunst- og kulturlivet er tilbake på nivået det var før pandemien.

Utvalget mener derfor de midlertidige stipendene bør bli videreført og gjort permanente."

Les mer og se tildelingslistene her:
https://www.kulturradet.no/.../pressemelding-sks...

siste