Nyheter

Fra styreleder: Statsbudsjett 2024

- Vi opplever at regjeringen har lyttet til vårt langvarige arbeide med utstillingsøkonomi, endelig er det avsatt en økning på 15 millioner i øremerkede midler til utstillingsvederlag og honorar! Dette er ikke nok til å finansiere opptrappingen vi ønsker i FFF, NBK, NK og SDSs innspill til statsbudsjett 2024, men det er absolutt å regne som et steg i riktig retning, og vitner om en forståelse for behovet om å satse på en styrkning av utstillingsøkonomien, sier styreleder Thale Blix Fastvold

Det foreslås også 44 nye stipendhjemler (en økning på 48,2 millioner til SKS statens kunstnerstipend), stipendenes størrelse økes også fra 229.000 til 318.000 - dette er i tråd med kunstnerorganisasjonenes langvarige arbeide for å sikre at stipendene følger prisveksten i samfunnet forøvrig.

Det er positivt at Kultur og likestillingsminister Lubna Jaffrey i pressemeldingen om statsbudsjett 2024 viser en vilje til å satse på en styrking av kunstnerøkomien og utstillingsøkonomien, gjennom oppfølging av konkrete tiltak fra Kunstnermeldingen Kunstnarkår som ble lagt frem tidligere i år:

" – Det er krevjande tider, også for kunstnarane våre. Med denne prioriteringa vil vi sikre ein meir stabil og føreseieleg økonomi for fleire kunstnarar, innanfor alle sjangrar. Kunstnarar får ofte ikkje godt nok betalt for den jobben dei gjer. Det vil vi gjere noko med, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

– Når inntektene er lave og økonomien er usikker, risikerer vi at det berre er dei mest privilegerte som vågar å satse på ei karriere innan kunsten. Det vil svekke mangfaldet, kunstens relevans og evna til å spegle befolkninga, seier Jaffery.

– Dei statleg støtta visningsstadane skal ha økonomi både til å lage gode utstillingar og sørge for at kunstnarar får rimeleg betaling - utan at det går utover andre oppgåver i institusjonane eller talet på utstillingar innanfor samtidskunsten. Det legg vi no til rette for, seier kultur- og likestillingsministeren."

Les hele pressemeldingen her: https://www.regjeringen.no/no/...

siste