Nyheter

UTVIDET FRIST! Bidra til FFFs jubileumsbok

I anledning 50-årsjubileet i 2024 skal FFF gi ut en bok, som i tillegg til flere lengre tekster skal bestå av et utvalg bilder fra medlemmene våre. Derfor ønsker vi nå å samle inn bildemateriale fra dere. Vi er ute etter egenproduserte arbeider fra 1974 til i dag, og håper så mange som mulig vil bidra med materiale. Informasjon om hvordan du laster opp bilder finner du lenger ned.

Våre bilderedaktører vil gjøre et utvalg etter at fristen er passert. Vi kommer til å velge ett bilde fra hver innsender, så det kan være bedre å søke med et variert utvalg enn en serie. Boken gis ut av FFF i august 2024 i samarbeid med St. Hans som er redaktør for boken, og et eksternt designstudio.

Vi har laget en portal der dere kan laste opp bilder + tekst, og samtidig oppdatere info om dere selv. Denne er knyttet til medlemssystemet vårt, så bare aktive FFF-medlemmer kan sende inn materiale i portalen. Glemt å betale kontingent for 2023? Bare ta kontakt så kan vi hjelpe deg med det: send en mail til ole@fffotografer.no.

Bidrag lastes opp via vår portal her. Frist for innsending er fredag 10. november. Alle bidragsytere vil få et eksemplar av boken.

siste