+
Medlemsprofil

Pål Hermansen

FØDSELSDAG: 1955

BY: SKI

EPOST: palhermansen@hotmail.com

BIO

Pål Hermansens arbeider kretser rundt naturen og menneskene. Selv om alle arter egentlig er ett og har samme opphav, betrakter vi oss som verdens midtpunkt og behandler omgivelsene deretter. Men ser vi menneskearten fra naturens perspektiv, opptrer vi ofte som irrasjonelle og absurde skapninger. I dette skjæringspunktet ligger det mye å utforske fotografisk.

Hermansen har kunstutdannelse fra Rober Meyer Kunsthøgskole, har publisert et 30-talls bøker, har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland og er innkjøpt av museer. Han har hatt flere større utsmykningsoppdrag, bla. i Nordsjøen, og har mottatt en rekke priser, blant annet i World Press Photo-konkurransen. I de senere årene har han også arbeidet med landart-prosjekter som del av kunstnergruppen LandSkapt.