+
Medlemsprofil

Marius Moldvær

FØDSELSDAG: 1985

BY: Oslo/Portland U.S

EPOST: mariusmoldvaer@gmail.com

BIO

Gjennom mitt virke tangerer eg ulike medium med ulike tematikker som tas utifrå vår samtidige kultur samt historie, teknologi, litteratur og kunsthistorie der objekt og narrativ—frå det kvardagslege til det ekstraordinære—settes saman i nye og uvante konstellasjoner som skapar alternative narrative strukturer som objekt og idear kan forstås gjennom.