+
Medlemsprofil

Hege Dons Samset

FØDSELSDAG: 1969

BY: Oslo / Berlin

EPOST: hdsamset@gmail.com

BIO

Jeg jobber ute i naturen med analoge prosesser. Mine arbeider tar utgangspunkt i analogt fotografi som jeg deretter kombinerer med ulike andre teknikker. Hensikten er å skape en helhetlig sanseopplevelse og å fortelle historier gjennom bruk av bilder, lyder og materialer. I mine utstillinger søker jeg alltid å skape romlige installasjoner som betrakteren kan gå inni og bli en fysisk del av. Kjernen i min kunstneriske arbeidsmetode er reiser og utforsking av landskap og miljøer, for å forstå hvordan omgivelser påvirker og former mennesker som bor på ulike steder i verden, og skape min kunst i respons til dette.